Barn- och ungdomspsykiatri

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap om vanliga barnpsykiatriska tillstånd. Kurser i detta ämne kan ges som webbaserad kurs eller delas upp i flera tillfällen.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: c1, c2, c5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc12
Till viss del: STc1, STc2, STc5, STc14, STc15

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

I samråd med barnpsykiatriskt kunnig kollega diagnostisera, utreda och behandla:

 • generella och specifika inlärningssvårigheter
 • autism och Aspbergers syndrom = autismspektrumtillstånd
 • ADHD
 • ätstörningar
 • depression
 • självskadande beteende
 • social omsorgssvikt
 • krisreaktioner
 • lättare ångesttillstånd och fobier, till exempel separationsångest, skolfobi

Identifiera symtom och bedöma vårdnivå för:

 • ångesttillstånd, fobier och tvång av svårare och djupgående sort
 • aggressivitet och utåtagerande beteende
 • posttraumatiskt stressyndrom
 • psykossjukdomar
 • bipolär sjukdom
 • tics och Tourettes syndrom
 • missbruk av alkohol och narkotika

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: