Arytmi - Diagnostik och behandling hos barn och ungdomar

Kurs eller kurser i detta ämne syftar till att ST läkare ska kunna redogöra för supraventrikulära och ventrikulära taky- och bradyarytmiers diagnostik, behandling och prognos.

Målgrupp
Barn- och ungdomskardiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c7, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7, STc8, STc9, STc10
Till viss del: STc3, STc5, STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma och behandla vanliga akuta supraventrikulära takyarytmier.
 • Bedöma behov av uppföljning och profylaktisk behandling vid vanliga akuta supraventikulära takyarytmier.
 • Utreda och behandla ventrikeltakyarytmier.
 • Redogöra för indikation, principer, komplikationer och kontraindikationer vid behandling med Pacemaker och ICD.
 • Diagnostisera och behandla tillstånd med bradyarytmier.
 • Utreda och behandla ärftliga arytmisjukdomar.
 • Utreda och behandla arytmier vid medfödd och förvärvad hjärtsjukdom.
 • Redogöra för utredning och behandling av kardiogen syncope.
 • Värdera indikation för och resultat av diagnostiska metoder vid arytmiutredning.
 • Redogöra för indikation för och utförande av elektrofysiologisk utredning och behandling.
 • Redogöra för indikation för behandling av fetala arytmitillstånd.
 • Redogöra för indikation och kontraindikation för samt biverkningar av de vanligaste rytmstabiliserande och frekvensreglerande läkemedlen.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: