Arytmi - Diagnostik och behandling hos barn och ungdomar

Kurs eller kurser i detta ämne syftar till att ST läkare ska kunna redogöra för supraventrikulära och ventrikulära taky- och bradyarytmiers diagnostik, behandling och prognos.

Målgrupp
Barn- och ungdomskardiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: c7, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma och behandla vanliga akuta supraventrikulära takyarytmier.
 • Bedöma behov av uppföljning och profylaktisk behandling vid vanliga akuta supraventikulära takyarytmier.
 • Utreda och behandla ventrikeltakyarytmier.
 • Redogöra för indikation, principer, komplikationer och kontraindikationer vid behandling med Pacemaker och ICD.
 • Diagnostisera och behandla tillstånd med bradyarytmier.
 • Utreda och behandla ärftliga arytmisjukdomar.
 • Utreda och behandla arytmier vid medfödd och förvärvad hjärtsjukdom.
 • Redogöra för utredning och behandling av kardiogen syncope.
 • Värdera indikation för och resultat av diagnostiska metoder vid arytmiutredning.
 • Redogöra för indikation för och utförande av elektrofysiologisk utredning och behandling.
 • Redogöra för indikation för behandling av fetala arytmitillstånd.
 • Redogöra för indikation och kontraindikation för samt biverkningar av de vanligaste rytmstabiliserande och frekvensreglerande läkemedlen.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: