Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd innehåller rekommendationer om insatser vid insjuknande i psykos, läkemedelsbehandling, psykologisk behandling, samordning, stöd för boende och arbete samt åtgärder vid fysisk ohälsa. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma inom området.

Kontakt

Sofia von Malortie, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefon: 075-247 31 65

Kontakt

Ellinor Cronqvist, kunskapsunderlag
Telefon: 075-247 49 13

Kontakt

Britt Eriksson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 36 49
Senast uppdaterad:
Publicerad: