Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Nationella riktlinjer: multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom

MS och Parkinsons sjukdom är kroniska, neurologiska sjukdomar. Det finns effektiva läkemedel mot MS, som är viktiga att ge tidigt. För Parkinsons sjukdom finns ingen bromsmedicin, men symtomlindring har stor effekt. De nationella riktlinjerna vänder sig till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården.

Huvudrapport med rekommendationer

Översyn 2022

Socialstyrelsen gjorde en mindre översyn av riktlinjernas rekommendationer 2022, för att säkerställa att de är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Huvudrapporten och alla bilagor är uppdaterade, och alla dokument på denna sida är gällande. Här kan du läsa en sammanfattning av uppdateringarna.

Vi utvärderar vården med hjälp av indikatorer och målnivåer

Socialstyrelsen utvärderar vården löpande. För detta har vi tagit fram indikatorer och målnivåer.

Utvärdering

Vi utvärderade vården vid MS och Parkinsons sjukdom senast 2016. Utvärderingen visade att de flesta patienter fick den läkemedelsbehandling de behövde, men att fler behövde få tillgång till regelbunden uppföljning och teamrehabilitering. Under 2024 påbörjas en ny utvärdering utifrån de uppdaterade nationella riktlinjerna från 2022 och förbättringsområden som identifierades i utvärderingen 2016.

Indikatorer

Med indikatorerna följer vi upp de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna. Du som behöver det kan också använda indikatorerna för olika typer av uppföljningar.

Målnivåer

Målnivåerna ger hälso- och sjukvården tydliga, mätbara mål att arbeta mot. Du kan använda dem för att styra och leda en verksamhet, och för att följa upp resultat.

Stöd för att presentera riktlinjerna

Presentationen om riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom tar bland annat upp de centrala rekommendationerna. Sprid gärna materialet i din organisation, till exempel i föreläsningar eller på webbplatser och intranät.

Välkommen med synpunkter

Du kan skicka synpunkter på riktlinjerna fram till den 1 februari 2023. Vi tar hänsyn till synpunkterna nästa gång vi ser över riktlinjerna.

Mejla dina synpunkter till NR-MS-parkinson@socialstyrelsen.se.

 

Kontakt

Rekommendationer

Kontakt

Mattias Magnusson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Senast uppdaterad:
Publicerad: