Stöd för samtal om matvanor

Samtal och råd om bra matvanor – här finns webbutbildning, filmer och annat stöd som hjälper dig att stödja patienter att förändra sina matvanor och äta mer hälsosamt.

Webbutbildning om samtal och råd om bra matvanor

Webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor är en utbildning som innehåller fakta, filmatiserade patientfall och övningar.

Utbildningen är framtagen tillsammans med Livsmedelsverket och handlar om:

  • hur man kan samtala om matvanor med en patient för att ändra ett invant beteende
  • samband mellan matvanor och hälsa, med utgångspunkt i Nordiska näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets kostråd.

Guide till webbutbildningen

Guide till webbutbildningen med inspirerande exempel och praktiska förslag på utbildningsaktiviteter. Guiden tar också upp hur webbutbildningen kan användas som en del i kompetensutvecklingen.

Webbutbildningens filmer

Filmerna i webbutbildningen finns samlade på Youtube för att du enkelt ska kunna presentera dem för arbetsgruppen på utbildningar eller personalmöten.

Presentation

Presentation av webbutbildningen som ger en kort introduktion till webbutbildningens delar och visar exempel på verktyg. Den kan till exempel användas på personalmöten eller vid utbildningar.

Fler verktyg och stöd i patientarbetet

Enkla råd för bra matvanor

Enkla råd för bra matvanor är en guide som beskriver enkla råd om matvanor i sju steg. Den ger exempel på vad rådgivaren kan säga och göra samt innehåller kostindexfrågor.

Lättlästa frågor om levnadsvanor

Lättlästa frågor om levnadsvanor (kryssalternativ) kan användas till patienter som har olika svårigheter att läsa och kan ställas vid mötet eller lämnas till patienten att fylla i själv.

Rekommendationer vid ohälsosamma matvanor

Till patienter med ohälsosamma matvanor bör hälso- och sjukvården erbjuda ett kvalificerat rådgivande samtal.

För att göra en första bedömning av om en patient har ohälsosamma matvanor kan du använda ett kostindex.

Senast uppdaterad:
Publicerad: