Stöd för samtal om alkohol

Här finns verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan stödja personer med riskabla alkoholvanor att dricka mindre. Riskbruk av alkohol kan få psykiska, fysiska och sociala konsekvenser och kan ligga till grund för många sjukdomar och hälsoproblem.

Nya gränser för riskbruk av alkohol

Socialstyrelsen har uppdaterat gränserna för riskbruk av alkohol. Hälso- och sjukvården bör ge stöd till personer med riskbruk.

Läs mer om de nya gränserna för riskbruk av alkohol

Rekommendationer vid riskbruk av alkohol

Till patienter som har ett riskbruk av alkohol bör hälso- och sjukvården erbjuda ett rådgivande samtal. Kvalificerat rådgivande samtal har inte gett bättre effekt vid riskbruk av alkohol och därför rekommenderas att patienter erbjuds rådgivande samtal.

Med riskbruk av alkohol avses antingen en hög genomsnittlig konsumtion eller en intensivkonsumtion minst en gång i månaden. En hög genomsnittlig konsumtion innebär 10 standardglas eller mer per vecka eller 4 standardglas eller mer per dryckestillfälle (så kallad intensivkonsumtion) en gång i månaden eller oftare. Dessa gränser gäller för både män och kvinnor, men vårdpersonalen behöver alltid göra en individuell bedömning.Ett standardglas motsvarar 33 cl starköl, 12–15 cl vin eller knappt 4 cl sprit.

Verktyg och stöd i patientarbetet

Rådgivande samtal om alkohol

En guide som beskriver det rådgivande samtalets fem faser och som ger exempel på frågeställningar och åtgärder.

Frågor om levnadsvanor

Frågorna (kryssalternativ) kan användas till patienter som har olika svårigheter att läsa och kan ställas vid mötet eller lämnas till patienten att fylla i själv.

Senast uppdaterad:
Publicerad: