Stöd för samtal om alkohol

Här finns verktyg, stöd och kunskap om hur hälso- och sjukvårdspersonal kan stödja personer med riskabla alkoholvanor att dricka mindre.

Riskbruk av alkohol kan få psykiska, fysiska och sociala konskevenser och kan ligga till grund för många sjukdomar och hälsoproblem.

Rekommendationer vid riskbruk av alkohol

Till patienter som har ett riskbruk av alkohol bör hälso- och sjukvården erbjuda ett rådgivande samtal. Kvalificerat rådgivande samtal har inte gett bättre effekt vid riskbruk av alkohol och därför rekommenderas att patienter erbjuds rådgivande samtal.

Med riskbruk av alkohol avses antingen en hög genomsnittlig konsumtion eller en intensivkonsumtion minst en gång i månaden. En hög genomsnittlig konsumtion överstiger 14 standardglas per vecka för män och 9 standardglas för kvinnor.

Intensivkonsumtion avser en konsumtion av fem standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle för män och fyra standardglas eller fler för kvinnor. Ett standardglas motsvarar 33 cl starköl, 12–15 cl vin eller knappt 4 cl sprit.

Verktyg och stöd i patientarbetet

Rådgivande samtal om alkohol

En guide som beskriver det rådgivande samtalets fem faser och som ger exempel på frågeställningar och åtgärder.

Lättlästa frågor om levnadsvanor

Frågorna (kryssalternativ) kan användas till patienter som har olika svårigheter att läsa och kan ställas vid mötet eller lämnas till patienten att fylla i själv.

Senast uppdaterad:
Publicerad: