Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)

Fler bör få mäta lungfunktionen, och patienterna behöver ofta flera insatser samtidigt. Det är några huvudbudskap i de nationella riktlinjerna om astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Riktlinjerna vänder sig framförallt till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården, i både regioner och kommuner.

Huvudrapport med rekommendationer

Förbättring pågår

Vi arbetar med att göra riktlinjerna digitalt sökbara inom kort. Det går bra att söka i våra pdf:er så länge.

Översyn av rekommendationer 2020

Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid astma och KOLArtikelnummer: 2020-12-7136|Publicerad: 2020-12-17

Vi utvärderar vården med hjälp av indikatorer och målnivåer

Socialstyrelsen utvärderar vården vid astma och KOL löpande. För detta har vi tagit fram indikatorer (se bilaga till huvudrapporten ovan) och målnivåer.

Utvärdering

Du kan använda utvärderingen som ett stöd för prioriteringar och beslut. Vi ger förslag på områden som behöver förbättras.

Målnivåer

Målnivåerna för vården vid astma och KOL ger regioner och kommuner tydliga, mätbara mål att arbeta mot. Du kan använda dem för att styra och leda en verksamhet, och för att följa upp resultat.

Kontakt

Elisabeth Eidem, rekommendationer
Telefon: 075-247 41 21

Kontakt

Gabriella Beckvid Henriksson, kunskapsunderlag
Telefon: 075-247 45 89

Kontakt

Christina Broman, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 40 60
Senast uppdaterad:
Publicerad: