Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar – information till patienter

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer om vissa undersökningar och behandlingar för dig som har en sjukdom i rörelseorganen. Sådana sjukdomar kan ge skador och besvär i skelettet, lederna och musklerna.

Dessa sjukdomar ingår i riktlinjerna:

  • tre inflammatoriska reumatiska sjukdomar:
    • reumatoid artrit (ledgångsreumatism)
    • axial spondylartrit (inflammatorisk ryggsjukdom)
    • psoriasisartrit (som drabbar många med hudsjukdomen psoriasis)
  • artros
  • benskörhet (osteoporos).

Riktlinjerna gäller sådant som är särskilt viktigt att känna till för dem som beslutar om resurserna i hälso- och sjukvården. Därför beskrivs kanske inte just den behandling som du behöver, även om den är viktig och effektiv.

Riktlinjerna publicerades i januari 2021. De innehåller färre och mindre detaljerade rekommendationer än den tidigare versionen från 2012.

Några centrala budskap

Vi ger totalt 78 rekommendationer till hälso- och sjukvården i riktlinjerna. Här sammanfattar vi de viktigaste budskapen:

Viktigt med tidig diagnos och utredning

Fler patienter behöver få en diagnos och utredning tidigt, innan sjukdomen har hunnit bli så allvarlig. Du som har en inflammatorisk reumatisk sjukdom kan då snabbt få effektiva läkemedel, och färre ledskador. Du som har benskörhet kan lättare undvika att bryta ett ben. Det är fortfarande vanligt att få benbrott flera gånger om man har benskörhet.

Fysisk träning centralt i behandlingen

Det är viktigt att träna fysiskt för att må bättre, om du har någon sjukdom i rörelseorganen. Du kan både träna själv och få hjälp att träna, till exempel av en fysioterapeut. Ofta är det också viktigt att få hjälp med träning och rehabilitering av flera i hälso- och sjukvården som arbetar tillsammans.

Du kan behöva behandlas med läkemedel samtidigt, särskilt om du har en inflammatorisk reumatisk sjukdom eller svår benskörhet. Däremot är läkemedel mindre effektiva om du har artros.

Operationen artroskopisk kirurgi hjälper sällan

En del personer med artros får en operation som kallas artroskopisk kirurgi. Man mår dock sällan bättre av operationen. Särskilt du som har artros i knäna bör inte opereras med denna metod. Behandlingsmetoder som fysisk träning och patientutbildning är mer effektivt.

Hur följs riktlinjerna upp?

Vi utvärderar kvaliteten i hälso- och sjukvården, bland annat utifrån rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och pekar på vad som behöver förbättras. Under 2021 kommer vi att börja utvärdera vården för personer med sjukdomar i rörelseorganen på nytt. En tidigare utvärdering visar att vården skiljer sig i olika delar av Sverige och behöver bli mer jämlik, bland annat när det gäller utredning och diagnostik.

Kontakt

Anders Berg, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefon: 075-247 45 18

Kontakt

Christina Broman, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 40 60
Publicerad: