Nationella riktlinjer för vård vid obesitas – information till patienter

Obesitas är en vanlig sjukdom som påverkar hälsan mycket. Sjukdomen kallas också fetma. Du ska bli bra bemött i vården och få behandling om du behöver det. Socialstyrelsen har nationella riktlinjer om behandlingar och annat stöd till dig med obesitas.

De nationella riktlinjerna gäller sådant som är särskilt viktigt att veta för dem som beslutar om resurserna i vården. Därför beskrivs kanske inte just den behandling som du behöver, även om den är viktig och effektiv.

Riktlinjerna publicerades i april 2023, efter en mindre uppdatering av den första versionen från 2022.

Några centrala budskap

Vi ger 20 rekommendationer till beslutsfattare och chefer i riktlinjerna. Här sammanfattar vi några viktiga budskap:

Du ska bli bemött av kunnig personal när du söker vård

All vårdpersonal behöver veta att obesitas är en sjukdom och att det finns behandling. Alla mottagningar behöver också utrustning som fungerar för patienter med mycket hög vikt, till exempel stolar och vågar. Oavsett vad du eller ditt barn söker vård för, ska du inte bli bemött med fördomar eller bli diskriminerad på grund av din vikt.

Fler behöver diagnos och behandling tidigt

Du som har obesitas behöver få din sjukdom upptäckt så tidigt som möjligt, för att kunna få bra behandling. Det är viktigt eftersom obesitas påverkar både hälsan och livskvaliteten mycket. Därför bör vårdpersonal inbjuda till samtal om vikt på ett respektfullt sätt, och erbjuda alla patienter vägning och mätning. Sedan kan de göra noggranna utredningar och ställa diagnos.

Det finns flera olika behandlingar

Det finns olika sätt att behandla obesitas. Du kan behöva prova flera behandlingar innan du hittar rätt.

Socialstyrelsen rekommenderar kombinerad levnadsvanebehandling. Då får du hjälp att skapa nya vanor för till exempel mat, träning eller sömn. För dig som har ett yngre barn med obesitas kan ett särskilt föräldrastödsprogram vara ett alternativ.

Du som är över 12 år kan också få prova ett läkemedel som hjälper dig att känna dig mätt, eller ett annat läkemedel som får kroppen att ta upp mindre fett. En annan behandling är operation, till exempel gastric bypass – om du har fyllt 15 år. När du får läkemedel eller en operation behöver du samtidigt få hjälp att anpassa dina levnadsvanor, för att behandlingen ska fungera så bra som möjligt.

Vissa läkemedel kostar mycket pengar för dig som patient. Det är för att de inte ingår i högkostnadsskyddet, så du betalar hela kostnaden själv.

Hur följs riktlinjerna upp?

Vi kommer att utvärdera hur hälso- och sjukvården följer rekommendationerna om obesitas. Våra utvärderingar riktar sig till beslutsfattare och pekar på vad som behöver förbättras.

Kontakt

Övergripande frågor om riktlinjerna

Kontakt

Ann-Sofie Bertilsson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 47 21
Publicerad: