Nationella riktlinjer för vård vid obesitas

Obesitas (även kallat fetma) är en komplex sjukdom som ger sämre hälsa och livskvalitet. Det behövs mer kunskap och mindre fördomar, för att fler patienter ska få tidig diagnos och effektiv behandling. De nationella riktlinjerna för vård vid obesitas vänder sig framförallt till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården, i både regioner och kommuner.

Huvudrapport med rekommendationer

Förbättring pågår

Vi arbetar med att göra riktlinjerna digitalt sökbara inom kort. Det går bra att söka i våra pdf:er så länge.

Vi följer upp vården

Vi kommer att utvärdera vården vid obesitas. För detta har vi tagit fram indikatorer. Du som är beslutsfattare kan också använda indikatorerna för att följa upp och utveckla din verksamhet.

Indikatorer

Nationella riktlinjer - Indikatorer för vård vid obesitasArtikelnummer: 2022-4-7823|Publicerad: 2022-04-28
Beställ

Synpunkter på riktlinjerna

Tiden för att skicka in synpunkter avslutades den 31 juli 2022. Vi bearbetar nu de synpunkter som kommit in och planerar att publicera en uppdaterad version av riktlinjerna under våren 2023. Vi kommer också att uppdatera riktlinjerna när fler obesitasläkemedel ingår i läkemedelsförmånen.

Kontakt

Liv Thalén, rekommendationer
Telefon: 075-247 43 85

Kontakt

Ann-Sofie Bertilsson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 47 21
Senast uppdaterad:
Publicerad: