Nationella riktlinjer för vård vid obesitas

Obesitas (även kallat fetma) är en komplex sjukdom som ger sämre hälsa och livskvalitet. Det behövs mer kunskap och mindre fördomar, för att fler patienter ska få tidig diagnos och effektiv behandling. De nationella riktlinjerna för vård vid obesitas vänder sig framförallt till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården, i både regioner och kommuner.

Förbättring pågår

Vi arbetar med att göra riktlinjerna digitalt sökbara inom kort. Det går bra att söka i våra pdf:er så länge.

Huvudrapport med rekommendationer

Vi följer upp vården

Vi kommer att utvärdera vården vid obesitas. För detta har vi tagit fram indikatorer. Du som är beslutsfattare kan också använda indikatorerna för att följa upp och utveckla din verksamhet.

Indikatorer

Nationella riktlinjer – Indikatorer för vård vid obesitasArtikelnummer: 2023-4-8493|Publicerad: 2023-04-27
Beställ

Kontakt

Liv Thalén, rekommendationer
Telefon: 075-247 43 85

Kontakt

Ann-Sofie Bertilsson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 47 21
Senast uppdaterad:
Publicerad: