Nationella riktlinjer: obesitas

Obesitas (även kallat fetma) är en komplex sjukdom som ger sämre hälsa och livskvalitet. Det behövs mer kunskap och mindre fördomar, för att fler patienter ska få tidig diagnos och effektiv behandling. De nationella riktlinjerna för vård vid obesitas vänder sig framförallt till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården, i både regioner och kommuner.

Huvudrapport med rekommendationer

Vi följer upp vården

Vi kommer att utvärdera vården vid obesitas. För detta har vi tagit fram indikatorer. Du som är beslutsfattare kan också använda indikatorerna för att följa upp och utveckla din verksamhet.

Indikatorer

Nationella riktlinjer – Indikatorer för vård vid obesitasArtikelnummer: 2023-4-8493|Publicerad: 2023-04-27
Beställ

Webbutbildning

Obesitas – bemötande och behandling

Utbildningen är en basutbildning som syftar till att ge dig kunskap om sjukdomen, behandlingsalternativ och bemötande vid obesitas.

Kontakt

Rekommendationer

Kontakt

Ann-Sofie Bertilsson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Senast uppdaterad:
Publicerad: