Förlossningsvård

Förlossningsvården är bra, men den kan bli ännu bättre. Här ger vi stöd till dig som möter patienter före eller under en graviditet, vid en förlossning eller den första tiden efter en förlossning. Vissa delar vänder sig även till dig som planerar och styr förlossningsvården och mödrahälsovården.

Graviditet, förlossning och tiden efter

I vårt övergripande kunskapsstöd om graviditet, förlossning och tiden efter ger vi rekommendationer på 9 utvalda områden:

  • psykisk ohälsa och psykiska sjukdomstillstånd
  • förlossningsrädsla
  • förlossningsbristningar
  • amning och uppfödning
  • vård efter graviditet och förlossning
  • obesitas under graviditeten
  • substansbruk hos gravida och nyförlösta
  • föräldraskapsstöd i grupp
  • kontinuerligt professionellt stöd under förlossningen.

Planerat kejsarsnitt

Du som beslutar om planerat kejsarsnitt behöver alltid göra en helhetsbedömning av den gravida patienten och hens situation. Här får du stöd för beslut när det inte finns tydliga indikationer för planerat kejsarsnitt, samtidigt som patienten ändå önskar det.

Prekonceptionell hälsa – levnadsvanor före och under graviditet

Blivande föräldrars levnadsvanor påverkar fostrets utveckling och barnets framtida hälsa. Den som är gravid, eller planerar att bli det, bör till exempel avstå från tobak och alkohol, och ta tillskott av folsyra.

Du som möter patienter behöver kunna ge information och råd på ett respektfullt och nyanserat sätt. En utmaning är att nå ut med råd i rätt tid, och inte bara till dem som vet att de vill bli gravida. Här ger vi stöd till dig som arbetar i till exempel mödrahälsovården, på en ungdomsmottagning eller på en vårdcentral.

Mer stöd till förlossningsvården på gång

Kunskapsstöden är en del av vårt samlade nationella stöd till förlossningsvården, som vi publicerar i flera steg på uppdrag av regeringen. Vi arbetar med nationella riktlinjer som ska hjälpa beslutsfattare att prioritera resurser, och med fler kunskapsstöd till hälso- och sjukvårdspersonalen. Vi tar också fram indikatorer för uppföljning och utvärdering.

Senast uppdaterad:
Publicerad: