Ställ frågor om lagar och föreskrifter till upplysningstjänsten

Upplysningstjänsten svarar på frågor om vad som står i regelverket inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område. Vi tolkar inte lagar och föreskrifter och vi kan inte avgöra om hälso- och sjukvården och socialtjänsten gör rätt eller fel.

Ändrade telefontider under sommaren

Vecka 23–35 har vi telefonstängt varje fredag.

Vecka 29–33 har vi telefonstängt alla dagar. (Under dessa veckor går det bra att mejla oss.)

Ring oss

075-247 30 00
tisdag–fredag, 09.00–10.00

Mejla oss

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

När du skickar in en fråga till oss registrerar vi ärendet i vårt ärendehanteringssystem. Vi registrerar bara vanligt förekommande frågor under den tid som vi behöver för att lämna ett svar och gör det för att vi ska kunna hantera din fråga och kontakta dig. Det är arkivlagen som styr när en fråga ska registreras i ärendehanteringssystemet.

Här kan du läsa mer om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter.

Anmäla och rapportera

Har du synpunkter eller klagomål på vården? Läs mer om hur du gör på sidan Om du inte är nöjd med vården.

Vill du anmäla eller rapportera brister i Socialtjänsten vänder du dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Senast uppdaterad:
Publicerad: