Kontakta oss om juridiska frågor

Har du juridiska frågor som rör hälso- och sjukvård, tandvård eller socialtjänst? Kontakta Socialstyrelsens upplysningstjänst.

Frågor som upplysningstjänsten kan svara på

Upplysningstjänsten svarar på frågor om

  • lagar, förordningar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården och tandvårdens område, samt
  • lagar, förordningar och föreskrifter inom socialtjänstens område.

Upplysningstjänsten kan inte svara på frågor om

  • hur lagar, förordningar och föreskrifter ska tolkas/tillämpas i enskilda fall, eller
  • avgöra om hälso-och sjukvården, tandvården eller socialtjänsten gör rätt eller fel.

Är du inte är nöjd med vården och omsorgen?

Socialstyrelsen är inte en tillsynsmyndighet. Alla vårdgivare, verksamheter som bedriver socialtjänst och LSS ska ta emot klagomål och synpunkter. Det är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet.

Om du inte är nöjd med vården eller tandvården

Om du inte är nöjd med socialtjänsten

Kontakta upplysningstjänsten

Mejla oss

Juridiska frågor inom hälso- och sjukvården och tandvården

juridiskafragorhalsosjukvard@socialstyrelsen.se

Juridiska frågor inom socialtjänsten

juridiskafragorsocialtjanst@socialstyrelsen.se

Ring oss

075-247 30 00

tisdag–fredag, 09:00–11:00

Behandling av personuppgifter

Så behandlar Socialstyrelsen personuppgifter

Hitta information på Socialstyrelsens webbplatser

Utvalda länkar om hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst

Kontakta andra myndigheter

För vissa frågor behöver du kontakta andra myndigheter

Senast uppdaterad:
Publicerad: