Ställ frågor om lagar och föreskrifter till upplysningstjänsten

Upplysningstjänsten svarar på frågor om vad som står i regelverket inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område. Vi tolkar inte lagar och föreskrifter och vi kan inte avgöra om hälso- och sjukvården och socialtjänsten gör rätt eller fel.

Ring oss

075-247 30 00

Under sommaren har vi ändrade telefontider:

  • Vecka 26-30 samt vecka 33, tisdag-torsdag, 09.00-10.00. Vecka 31-32 stängt.
  • Från och med vecka 34 återgår vi till ordinarie tider, tisdag–fredag, 09.00–10.00.

Mejla oss

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

När du skickar in en fråga till oss registrerar vi ärendet i vårt ärendehanteringssystem. Vi registrerar bara vanligt förekommande frågor under den tid som vi behöver för att lämna ett svar och gör det för att vi ska kunna hantera din fråga och kontakta dig. Det är arkivlagen som styr när en fråga ska registreras i ärendehanteringssystemet.

Här kan du läsa mer om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter

Anmäla och rapportera

Har du synpunkter eller klagomål på vården? Läs mer om hur du gör på sidan Om du inte är nöjd med vården

Vill du anmäla eller rapportera brister i Socialtjänsten vänder du dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Senast uppdaterad:
Publicerad: