Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Hjälpmedel kan förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning på många sätt. Hjälpmedel en viktig del i habilitering och rehabilitering, som ett stöd för att vardagslivet ska fungera.

Socialstyrelsen arbetar för en jämlik hjälpmedelsförsörjning bland annat genom att:

  • tillhandahålla kunskapsstöd och utbildning om förskrivningsprocessen
  • öka kunskapen om skillnader i tillgång till och användning av hjälpmedel
  • följa upp och utvärdera hjälpmedelsområdet på nationell nivå.

På dessa sidor hittar du kunskapsstöd, utbildningar, statistik, utvärderingar och gällande regelverk.

Regelverk inom hjälpmedelsområdet

Du som arbetar inom hjälpmedelsområdet behöver veta vad som gäller. Regelverken ska leda till delaktighet, självbestämmande och rättssäkerhet.

Hjälpmedelsförskrivningen är reglerad av bestämmelser i olika lagar, till exempel hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och patientlagen. Lagarna finns på riksdagens webbplats.

Socialstyrelsen tar fram föreskrifter inom hjälpmedelsområdet. De reglerar bland annat förskrivningen av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården

Skydds- och begränsningsåtgärder

Vissa hjälpmedel kan i vissa situationer vara en tvångs- eller begränsningsåtgärd. Det är viktigt att veta vad förskrivararen måste ta hänsyn till.

Temat Tvång och begränsningar på Kunskapsguiden

Kunskapsguiden

Hitta stöd och vägledning inom funktionshinderområdet på Kunskapsguiden. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten, omsorgen eller hälso- och sjukvården kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer.
Senast uppdaterad:
Publicerad: