Beredskap inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst

Socialstyrelsen har tillsammans med länsstyrelserna kartlagt och tagit fram ett stöd som riktar sig främst till beredskapssamordnare och beslutsfattare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Stödet omfattar många delar och presenteras i form av ett tema på Kunskapsguiden.

Om krisberedskap på Kunskapsguiden

Det här temat innehåller information, rättslig reglering och olika typer av kunskapsstöd som har betydelse i arbetet med beredskap inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Slutredovisning
Publicerad: