PAR Polis Ambulans Räddningstjänst

Elever i klass 8 kommer under en halvdag på besök till räddningstjänsten och får träffa och lära känna lokala poliser, brandmän och ambulanssjukvårdare.

Målgrupp

Alla elever som går i åttonde klass.

Syfte

Att bland ungdomar skapa tillit till och förståelse för blåljuspersonalens arbete och att stärka relationerna dem emellan. Därmed ska barns brottslighet minska. Ytterligare ett syfte är att informera om vad det innebär att bli straffmyndig.

Innehåll och genomförande

Under en halvdag besöker alla elever i klass 8, klassvis och en skola i taget, Räddningstjänsten i kommunen. Där får de träffa brandmän, poliser och ambulanssjukvårdare. Genom rollspel och samtal berättar polis, ambulans och räddningstjänst om sitt arbete och hur de arbetar i samhället. De informerar också om vad det innebär att bli straffmyndig. Därefter får eleverna möjlighet att ställa frågor.

Efter besöket åker alla tillsammans till ungdomarnas skola och äter lunch. Medarbetarna sprider ut sig vid borden så att de hinner umgås med så många av ungdomarna som möjligt.

Metodstöd, utbildning och licens

Personal inom polis, ambulans och räddningstjänst är gemensamt ansvariga för de ovan beskrivna elevbesöken. Som stöd för personalen att genomföra besöken finns ”PAR-handboken”. Inför starten av PAR kommer en stadsdel/kommun på studiebesök till Botkyrka för att vara med på ett besök av elever där. Dessutom är personal från både polis, räddningstjänst och ambulans i Botkyrka tillgängliga för stöd via mejl och telefon.

Om en kommun är intresserad av att starta PAR kan den som ett första steg kontakta Lokalpolisområde Botkyrka.

Utbredning

Metoden togs fram i Botkyrka 2017 och har använts i ytterligare ett tiotal kommuner, till exempel Kungälv, Göteborg, Ale, Uppsala och Södertälje.

Referenser

PAR (Polis, Ambulans, Räddningstjänst)-handboken, Polisen

Ungdomar i Botkyrka lär känna personerna bakom uniformen – PAR-konceptet, Polisen

Hot och våld mot blåljuspersonal. En vägledning för ett förebyggande och förberedande arbete med utgångspunkt i social oro. MSB; 2018

Telefonsamtal och mejlkontakt med Martin Lazar, Lokalpolisområde Botkyrka, oktober 2010

Mer om

Tystnadskulturer. En studie om tystnad mot rättsväsendet. Brå Rapport 2019:10

Publicerad: