Nattfotboll

Lokala aktörer arrangerar i samverkan tillfällen under helg-kvällar då ungdomar spontant kan delta i fotbollsträning eller enkla turneringar.

Målgrupp

Barn och ungdomar 13–25 år.

Syfte

Att öka fysisk aktivitet och gemenskap för unga i åldrarna 13–25 år och genom det förebygga utanförskap, kriminalitet och ohälsa.

Innehåll och genomförande

Nattfotboll bedrivs vanligtvis kvällstid cirka kl. 19–24 på fredagar och lördagar, och främst i utsatta områden. Det behöver inte vara just fotboll, det kan till exempel även vara basket.

Hur Nattfotboll arrangeras kan variera, beroende på de lokala förutsättningarna. Denna beskrivning bygger till stor del på erfarenheter från Örebro.

Ett antal ledare är på plats och håller i Nattfotbollen och ibland är även äldre ungdomar från en lokal förening med. Deltagarna i Nattfotbollen kan komma och gå som de vill och behöver inte ha anmält sig innan. Oftast delas deltagarna upp i olika lag så att matcher och enklare turneringar kan genomföras.

Tanken är att erbjuda en meningsfull gemenskap på en trygg mötesplats, under aktivt och ansvarsfullt ledarskap.

Nattfotboll bygger oftast på en nära samverkan mellan olika aktörer i lokalområdet, såsom socialtjänstens fältgrupp, polisen, näringslivet och föreningar.

Nattfotbollen erbjuder även ett mentorprogram för ledare som håller i Nattfotbollen. Mentorprogrammet innebär att ledare blir tilldelade en mentor från näringsliv, offentlig sektor eller ideell sektor.

Metodstöd, utbildning och licens

Nattfotboll arrangeras av stiftelsen Goodsport i samarbete med lokala föreningar och kommuner. Goodsport är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse, som har sponsoravtal med olika kommersiella aktörer, exempelvis Stadium.

Goodsports roll i Nattfotbollen är att sprida, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Goodsport erbjuder ledarna en utbildning som utgår från metodmaterialet Machofabriken, framtaget av organisationerna MÄN och Unizon. Metodmaterialet belyser normer kring maskulinitet och dess koppling till våld. Utbildningen ges till dem som ska vara ledare lokalt för Nattfotbollen. Utbildningen är på 2–3 timmar. Därutöver erbjuder Goodsport kontinuerligt stöd till arrangörerna och även akut stöd under till exempel kvällar. Stöd ges även när det gäller olika former av dokumentation och ansökningar.

Kommunens eller föreningens samverkan med Goodsport bestäms utifrån ett samverkansavtal som oftast löper på ett till två år.

Det finns inget som hindrar att en kommun eller förening arrangerar Nattfotboll eller liknande utan samarbete med Goodsport.

Utbredning

Goodsport uppger att de är med och stödjer Nattfotboll i cirka 60 områden i landet, fördelat på ett antal kommuner, till exempel Örebro, Sandviken, Stockholm och Växjö.

Referenser

Machofabriken

Stiftelsen Goodsport

Höglund, F (2020). Den organiserade spontanidrottens roll för social integration – nattfotboll som brottspreventiv åtgärd. Uppsala: Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Mejl och telefonkontakt med Patrik Asplund, VD på Goodsport. Februari 2021

Mer om

Nattfotboll, Gottne IF

Publicerad: