Mentorprogrammet

Organisationen Mentor Sverige ger ett individuellt mentorprogram, med syfte att öka ungas självkänsla och minska risken för en destruktiv livsstil.

Målgrupp

Ungdomar 13–17 år.

Syfte

Att ge unga stöd och att bidra till en stärkt självkänsla och därigenom öka deras möjligheter att se ljust på sin framtid, fatta positiva beslut och avstå från en destruktiv livsstil med våld och droger.

Innehåll och genomförande

Mentorprogrammet är på sex månader till ett år, där en mentor umgås med sin ungdom och stöttar i exempelvis studier, fritidsintressen eller personliga utmaningar. Vissa mentorpar går på utställningar, tränar ihop eller pratar om viktiga ämnen som självkänsla och grupptryck. Andra delar ett specifikt intresse eller ses bara och fikar. Vad man gör när man ses är helt upp till mentorparet.

Att vara mentor är ett volontäruppdrag. Det innebär att varken mentorn eller ungdomen får betalt, men de behöver heller inte betala något. Varje mentorpar får 1 500 kronor att använda till gemensamma aktiviteter under mentoråret.

Varje barn och ungdom i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Eskilstuna kan själv anmäla intresse för att få en mentor till Mentor Sverige.

Mentor Sverige har vid några tillfällen startat Mentor-verksamheter på uppdrag av kommuner. Mentor Sverige har då, i samverkan med kommunen, samlat ihop ett antal relevanta mentorer till ett urval av ungdomar och därefter genomfört ett mentorprogram enligt ovan. Tanken har varit att kommunen själv därefter ska driva programmet vidare, med nya ungdomar och mentorer. Ett sådant samarbete sker exempelvis med Örebro kommun.

Mentor Sverige arbetar i Stockholm, Göteborg och Malmö framför allt genom samarbeten med enskilda skolor. Mentor Sverige kommer då till skolan och informerar om möjligheten att få en mentor och skolan kan samla de ungdomar som är intresserade av det.

Metodstöd, utbildning och licens

Mentorprogrammet genomförs av organisationen Mentor Sverige, som är en del av Mentor International. Vuxna över 20 år kan ansöka om att bli mentorer. Om man godkänns får man genomgå en fyra timmars utbildning som består av två delar, där den ena genomförs enskilt och den andra i grupp.

Utbredning

Mentorprogrammet finns i huvudsak i Stockholm, Göteborg, Malmö och delvis även i Enköping, Uppsala och Örebro.

Referenser

Mentor Sverige

Telefonsamtal med Fayyad Assali Mentor Sverige. Oktober 2020

Telefonsamtal med Mattias Lindh, Länsstyrelsen Uppsala län. Oktober 2020

Mer om

Mentor gav 359 miljoner till staten (pressmeddelande 26 april 2017). Studie om Mentor av konsultbolaget Boston Consulting Group (2017)

Publicerad: