Föräldraskap i Sverige

Samhällsorienterande föräldraträffar för utrikesfödda föräldrar, med syfte att de ska känna sig tryggare i sitt föräldraskap.

Målgrupp

Utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0– 18 år.

Syfte

Att utrikesfödda föräldrar ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige och därmed kunna känna sig tryggare i sitt föräldraskap. Tanken är att det kan hjälpa dem att kunna vara ett stöd för sina barn.

Målet är att deltagarna ska känna sig tryggare i sitt föräldraskap, att de ska våga fråga om och diskutera sådant som de undrar över. Vidare att de ska veta vart de kan vända sig för mer stöd om de behöver det.

Innehåll och genomförande

Föräldraskap i Sverige tar upp hur det är att vara familj i ett nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet samt hur exempelvis förskola, skola och vård fungerar. Grupperna består av 10–15 deltagare och leds av två utbildade gruppledare.

Gruppledarna kommer från en rad olika verksamheter som är i kontakt med utrikesfödda föräldrar, till exempel förskola, BVC, SFI, förebyggande enheter inom socialtjänsten, Medborgarkontor och civilsamhället. 

Föräldragruppen träffas vid fem tillfällen under 2,5 timmar. Träffarna genomförs enligt en manual och består av diskussioner kring följande ämnen:

  • Att vara familj i nytt land samt barnens fritid.
  • Förskola, skola. Pojkar och flickor.
  • Hälsa och sjukvård.
  • Föräldrars rättigheter och skyldigheter.
  • Att vara tonårsförälder.

Deltagarna får ett föräldramaterial. Materialet till såväl gruppledare som föräldrar är skrivet på lätt svenska för att göra det möjligt att hålla träffarna på svenska. Föräldramaterialet finns även översatt. Tolk används vid behov.

Hela programmet genomsyras av jämställdhets- och barnrättsperspektiv.

Metodstöd, utbildning och licens

Programmet har tagits fram och ägs av Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län, och förvaltas idag nationellt av Bris i samarbete med Stockholm stad.

För att använda programmet ska man vara certifierad gruppledare. Gruppledarutbildningen är på tre dagar (plus en uppföljande halvdag efter genomförd/påbörjad grupp). Gruppledarna utbildas av instruktörer, som bland annat finns på Bris och i Stockholm stad.

Utbildningen till instruktör är 3,5 dagar lång (plus en uppföljning). För att få utbilda sig till instruktör måste man vara certifierad gruppledare inom Föräldraskap i Sverige. I dagsläget finns inga planerade utbildningar till instruktör.

Utbredning

För närvarande finns det, enligt Stockholms stad, gruppledare i Föräldraskap i Sverige i minst 85 kommuner och i 15 län. Instruktörer finns bland annat i Stockholms stad, Järfälla, Nacka och Botkyrka kommun, Svenska kyrkan Stockholms stift samt på Bris, som utbildar gruppledare nationellt.

I Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2020 har åtta kommuner angett att de använder Föräldraskap i Sverige i sociala barn- och ungdomsvården. Några av dessa kommuner är Sollentuna, Älmhult, Haninge och Flen.

Referenser

Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige – gruppledare, Bris

Föräldraskap i Sverige, Program och metoder för föräldraskapsstöd, Mfof

Plusportalen, Stockholms stad

Öppna jämförelser 2020 – Social barn- och ungdomsvård. Socialstyrelsen; 2021

Mejl från Jessica Edbacken, Socialförvaltningen, Stockholm stad, april 2021

Mer om

Blom, L, Edenius A, Lindberg L. Slutrapport från uppföljningen av programmet Föräldraskap i Sverige. Karolinska institutet; 2020

Föräldraskap i Sverige, Program och metoder för föräldraskap (Myndigheten för föräldrarätt och föräldraskapsstöd)

Publicerad: