ANDT-coach

Ett utbildnings- och nätverkskoncept om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksprevention. För vuxna som i sin yrkesroll möter barn och unga.

Målgrupp

Personal inom grund- och gymnasieskola, fritidsgårdsverksamhet, familjecentrum, socialtjänstens förebyggande och uppsökande verksamhet samt civilsamhället.

Syfte

Att ge spetskompetens inom ANDT-frågor till dem som möter barn och unga i sina verksamheter. Efter utbildningen ska coacherna kunna diskutera frågor inom området med barn och unga. De ska vidare kunna bemöta dem med relevanta argument utifrån aktuell forskning samt kunna hänvisa vidare vid behov.

Innehåll och genomförande

ANDT-coach är en metod som inbegriper utbildning och nätverksarbete.

De som ska bli ANDT-coacher går en utbildning som innehåller fakta om ANDT samt stöd för hur man kan bemöta ungdomar vid misstanke om konsumtion och i diskussioner i allmänhet om ANDT. Utbildningen tar två dagar. Max 20 deltagare per utbildningsgrupp.

Efter genomgången utbildning erbjuds ANDT-coacherna så kallade ”booster”-sessioner ett par gånger per år för att inhämta ny kunskap och diskutera ANDT-relaterade dilemman. Dessutom ges andra möjligheter till nätverkande ANDT-coacher emellan.

Aktuella utbildnings- och kunskapsmaterial finns tillgängliga på webbplats som tillhör Förebyggarcentrum, Västerås stad.

Metodstöd, utbildning och licens

För att börja med ANDT-coach krävs framför allt att relevant personal utbildas. Det finns inga speciella krav på den som ska genomföra utbildningen.

Förebyggarcentrum, Västerås stad, har stöd och material tillgängligt som är nödvändigt för att genomföra en utbildning. Särskilt ANDT-coach-manualen ANDT coach – Alkohol, narkotika, doping och tobak är viktig. I manualen ges praktiskt och konkret stöd för att genomföra utbildningen, och i varje faktaavsnitt hänvisas till länkar för mer kunskap. I manualen ges även stöd till hur deltagarna efteråt kan nätverka och fortsätta att skaffa sig relevant kunskap.

Metoden är framtagen av Västerås stad, men det är fritt för alla aktörer att använda det material som Förebyggarcentrum har gjort tillgängligt. Samtidigt finns det utrymme för att anpassa metoden och genomförandet utifrån lokala behov och förutsättningar.

Västerås stad har inget samordnande uppdrag för metoden nationellt. Däremot får andra kommuner gärna kontakta Västerås stad, om man är intresserad av att börja arbeta med ANDT-coach. Man kan även få besök av en ansvarig i Västerås som ger en inledande presentation av metoden. Aktuella kontaktuppgifter finns på en webbplats som tillhör Förebyggarcentrum, Västerås stad.

Utbredning

ANDT-coacher har utbildats med utgångspunkt från metoden i bland annat Västmanlands, Kronobergs, Gävleborgs, Sörmlands och Dalarnas län. Ibland har man valt att kalla metoden något annat än ANDT-coach.

Referenser

ANDT-coach Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Västerås stad; 2018.

Förebyggarcentrum, ANDT-coach, Västerås stad

Mer om

Länets första ANDTS-coacher är utbildade! (Livsstil Kronoberg)

Publicerad: