Alla Barn i Centrum – ABC

Ett föräldrastödsprogram som vänder sig till alla föräldrar till barn i olika åldersgrupper.

Målgrupp

Familjer med barn i åldrarna 3–12 år. I Stockholms stad finns även ABC tonår (13–18 år).

Syfte

Att utöver att stärka familjerelationer hjälpa föräldrar att handskas bättre med vardagssituationer. Syftet med ABC Tonår är att stärka relationen mellan vuxen och tonåring och bidra till tonåringens välmående.

Innehåll och genomförande

ABC är ett föräldrastödsprogram om fyra gruppträffar som genomförs under cirka två månader. Varje träff är på cirka 2,5 timmar och leds av utbildade gruppledare. Varje grupp består av 10–14 föräldrar. Övningar hemma med barnen i vardagen ingår mellan träffarna. Förutom det material som delas ut på träffarna finns ytterligare information på webbplatsen. Där har föräldrarna tillgång till aktuell forskning om exempelvis barns utveckling, strategier för att få barn att somna och om hur man hanterar konflikter.

Träffarna har följande teman:

 • Träff 1. Visa kärlek
  Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.  
 • Träff 2. Vara med
  Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.
 • Träff 3. Visa vägen
  Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.
 • Träff 4. Välja strider
  Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen. Diskussioner och övningar om konflikthantering.

ABC tonår har samma upplägg som ovan vad gäller omfattning och deltagare, med följande fyra teman:

 • Träff 1. Vara tillsammans
  Att vara tonårsförälder. Hitta sätt att ha tid ihop med din tonåring
 • Träff 2. Bra samtal
  Lyssna och bekräfta din tonåring. Kommunicera på ett lugnt sätt.
 • Träff 3. Välja en lugn väg
  Må bra som förälder och minska stress. Hantera besvärliga situationer på ett lugnt sätt.
 • Träff 4. Hantera problem
  Att stå kvar som förälder även då du ställs inför utmanande situationer.

Metodstöd, utbildning och licens

Sektionen för psykologi på Karolinska institutet (KI) tog över förvaltningen av ABC från Stockholms stad 2017. Det gäller hela Sverige utom Stockholms stad, som själv ansvarar för förvaltningen.

Förvaltningen sker inom ramen för ett forskningsprojekt där KI utbildar lokala instruktörer och undersöker hur väl kvaliteten upprätthålls när programmet sprids och används i landet.

För att kunna genomföra ABC måste man gå en utbildning till gruppledare. Sådana utbildningar genomförs kontinuerligt runt om i landet. Utbildningarna omfattar 4– 5 heldagar utspridda över en termin och leds av utbildade instruktörer.  

En utbildning till instruktör omfattar fyra heldagar och genomförs av KI. För att gå utbildningen krävs att man är utbildad och certifierad gruppledare. Direkt i anslutning till instruktörsutbildningen ska den blivande instruktören genomföra en egen gruppledarutbildning.

För mer information om utbildningarna:

Utbildning av instruktörer och gruppledare i studien (Karolinska institutet)

Är du intresserad av att bli gruppledare i ABC? (Stockholm stad)

Utbredning

Sektionen för psykologi på KI har en lista på kontaktpersoner för ABC. I den listan finns cirka 120 kommuner representerade. I Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2020 har 14 kommuner uppgett att de använder ABC inom social barn- och ungdomsvård, bland andra Göteborg, Stockholm, Skellefteå och Vårgårda.

Referenser

iPsykologi, Karolinska institutet

ABC Alla barn i centrum, Stockholm stad

Öppna jämförelser 2020 – Social barn- och ungdomsvård, Socialstyrelsen; 2021.

Mer om

Ulfsdotter M, Enebrink P, Lindberg L. (2014). Effectiveness of a universal health-promoting parenting program: a randomized waitlistcontrolled trial of All Children in Focus. BMC Public Health volume 14, Article number: 1083 (2014). www.ipsykologi.se/forskning/forskning-om-abc

Lindberg L, Månsdotter A Institutionen för folkhälsovetenskap KI. Enebrink P, Ulfsdotter M Institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI.  Jalling C STAD och Centrum för psykiatriforskning. Slutrapport för föräldrastöd 2011-2013 Alla Barn i Centrum – ABC Upplands Väsby.

Franzén A, Gottzén L. (2020). Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet.

Program och metoder för föräldraskapsstöd (Myndigheten för föräldrarätt och föräldraskapsstöd)

Lönar det sig med våldsförebyggande arbete? Samhällsekonomisk analys av tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Botkyrka kommun (Länsstyrelsen Stockholm)

Publicerad: