Utbildningar i Barns behov i centrum

Socialstyrelsen erbjuder kontinuerligt utbildningar för dig som ska bli BBIC-utbildare i din kommun och inte tidigare gått en BBIC utbildning för blivande utbildare.

BBIC-utbildning för blivande utbildare

Utbildningen riktar sig endast till dig som ska bli utbildare i en kommun med BBIC-licens. Den leder till att du får utbilda lokalt, regionalt och ge information till samverkanspartners. Det är inte en grundutbildning, utan du förväntas ha grundläggande kunskaper i BBIC.

Utbildningstillfällen

Vårens utbildningstillfällen är fulltecknade. Information om höstens utbildningstillfällen kommer inom kort.

Kostnad

Avgift för kursen är 4600 kronor exklusive moms.

Anmälan

Mer information och anmälan hittar du i utbildningsportalen.

Grundutbildning i BBIC

Du får din grundutbildning i BBIC på din arbetsplats eller regionalt om du arbetar med socialtjänstens barn- och ungdomsvård i en kommun som har BBIC-licens. Om du arbetar i en kommun som ingår i Yrkesresan finns BBIC grundutbildning inkluderad i kursen Handläggning med barnet i centrum.

Konsulter och anställda på HVB-hem

Socialstyrelsen utbildar inte konsulter eller anställda på HVB-hem, utan enbart personal som arbetar inom socialtjänsten och som ska bli BBIC-utbildare. BBIC är ett arbetssätt för socialtjänstens myndighetsutövning och det finns inget stöd för utförare. Socialnämnden kan ge information om BBIC till samverkanspartners om de gör bedömningen att det främjar samarbetet.

Samverkanspartners

En BBIC-utbildare i en kommun kan ge information till samverkanspartners, under förutsättning att de anser att informationen behövs för samverkan.

Mer information om Socialstyrelsens utbildningar

Socialstyrelsens utbildningar

Webbplatsen samlar Socialstyrelsens kostnadsfria lärarledda och webbaserade utbildningar samt webbinarier för dig som arbetar inom vård och omsorg. För en del kurser måste du skapa ett konto och logga in med din e-legitimation eller egen lösenord.

Kontakt

Barns behov i centrum, BBIC
Senast uppdaterad:
Publicerad: