Att samtala genom tolk

När man behöver använda en tolk för att kommunicera kräver det lite extra av dig som samtalspart. Här berättar vi lite om hur du kan förbereda dig.

När två personer behöver kommunicera med varandra men saknar ett gemensamt språk är tolken en nödvändig länk för att de två ska kunna samtala med varandra. Målet för ett tolkat samtal är att det ska vara så likt ett direkt samtal som möjligt. Det målet blir lättare att uppnå om du är väl förberedd och är medveten om vad du själv kan göra för att samtalet ska bli så bra som möjligt.

Folder Att samtala genom tolk

Foldern Att samtala genom tolk vänder sig till tolkanvändare inom professionen och även till brukare och patienter. Den ger en kort introduktion till tolkens funktion i ett tolkat samtal och ger en översiktlig vägledning om vad som du som samtalar genom tolk behöver vara uppmärksam på. Foldern finns på svenska och översatt till ett flertal andra språk.

I Tolkservicerådets film Kvalificerade tolk – ett rättssäkert val, finns mer information för tolkanvändare. 

Informationsmaterial på svenska
Att samtala genom tolk – SvenskaArtikelnummer: 2016-4-17|Publicerad: 2016-01-01
Informationsmaterial övriga språk A-E
Att samtala genom tolk – AlbanskaArtikelnummer: 2016-4-6|Publicerad: 2016-01-01
Att samtala genom tolk – AmarinjaArtikelnummer: 2016-4-7|Publicerad: 2016-01-01
Att samtala genom tolk – ArabiskaArtikelnummer: 2016-4-8|Publicerad: 2016-01-01
Att samtala genom tolk – DariArtikelnummer: 2016-4-9|Publicerad: 2016-01-01
Conversing via an interpreter – Att samtala genom tolk – EngelskaArtikelnummer: 2016-4-10|Publicerad: 2016-01-01
Informationsmaterial övriga språk F-R
Att samtala genom tolk – FinskaArtikelnummer: 2016-6-32|Publicerad: 2016-06-13
Att samtala genom tolk – KurdiskaArtikelnummer: 2016-4-12|Publicerad: 2016-01-01
Att samtala genom tolk – PashtoArtikelnummer: 2016-4-13|Publicerad: 2016-01-01
Att samtala genom tolk – RyskaArtikelnummer: 2016-4-27|Publicerad: 2016-01-01
Informationsmaterial övriga språk S-T
Razgovor preko tumača – Att samtala genom tolk – SerbiskaArtikelnummer: 2016-4-14|Publicerad: 2016-01-01
El uso de intérprete – Att samtala genom tolk – SpanskaArtikelnummer: 2016-4-16|Publicerad: 2016-01-01
Att samtala genom tolk – TamilArtikelnummer: 2016-4-28|Publicerad: 2016-01-01
Att samtala genom tolk – TurkiskaArtikelnummer: 2016-4-19|Publicerad: 2016-01-01
Informationsmaterial övriga språk T-U
Att samtala genom tolk – TurkiskaArtikelnummer: 2016-4-19|Publicerad: 2016-01-01
Att samtala genom tolk – UrduArtikelnummer: 2016-4-20|Publicerad: 2016-01-01
Senast uppdaterad:
Publicerad: