Webbinarier – vård och omsorg för äldre personer

Se webbinarier om vård och omsorg för äldre personer i efterhand.

Vi blir fler och lever allt längre – hur möter vi seniorernas behov? – dialog mellan forskare och praktik 22 maj 2024

Vi lever idag längre och får generellt fler friska år. Vad innebär detta och hur kan kommunerna stödja seniorerna att ha ett självständigt liv så länge som möjligt? Vilka förebyggande och hälsofrämjande insatser fungerar? Det är några av frågorna som diskuterades vid webbinariet.

Webbinariet är ett samarbete mellan Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg och regeringens äldreforskarråd, på initiativ av äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Medverkande bland andra:

  • Ingmar Skoog, seniorforskare vid Göteborgs universitet
  • Erik Rosendahl, professor i fysioterapi vid Umeå universitet
  • Panel bestående av forskare och kommun- och verksamhetsrepresentanter.

Syntolkad version av webbinariet Vi blir fler och lever allt längre

Framtidens utmaningar inom äldreomsorgen – dialog mellan forskare och praktik, webbinarium 6 december 2023

Samhällskostnaderna kopplade till demenssjukdom väntas öka, vad kan göras för att motverka det utan att ge avkall på kvaliteten i vård och omsorg? Den snabba AI-utvecklingen, innebär den möjligheter eller hot för äldreomsorgen?  Frågorna diskuteras av forskare och kommunföreträdare vid ett webbinarium 6 december. Äldreminister Anna Tenje inleder.

Syntolkad version av webbinariet – Framtidens utmaningar inom äldreomsorgen – dialog mellan forskare och praktik

Publicerad: