Vill du veta mer om evidensbaserad praktik inom äldreomsorgen?

Webbinarium

Kostnadsfritt
13 feb - 2024
09:00 - 10:15
Du som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen inbjuds till ett digitalt kunskapspass och erfarenhetsutbyte om evidensbaserad praktik inom äldreomsorgen. Den nya socialtjänstlagen planeras börjar gälla den 1 juli 2025. Den nya lagen understryker att socialtjänsten ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in till erfarenhetsutbytet för att du som arbetar med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen ska få möjlighet att:

  • få kunskap, inspiration och nya idéer
  • byta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor.

Upplägg

Socialstyrelsen inleder erfarenhetsutbytet med ett kunskapspass med möjlighet att ställa frågor för att ge inspiration till den fortsatta diskussion som sedan kommer att ske i mindre grupper på Teams.

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Vad betyder evidensbaserad praktik inom äldreomsorgen?
  • Vad kan jag i min roll göra för att främja en kunskapsbaserad äldreomsorg?

Anmälan

Ingen föranmälan. Klicka här för att ansluta till mötet

Det nationella kompetenscentrumets uppdrag

Uppdraget för Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg är bland annat att:

  • stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt i kommunerna
  • skapa arenor för lärande och dialog med olika aktörer
  • arbeta nära kommuner och verksamheter för att snabbare svara upp mot behovet av expertstöd.

Kontakt

eini.ruottinen@socialstyrelsen.se

Vi ser fram emot detta tillfälle! Ställ gärna frågor och ge medskick till oss inför vårt fortsatta arbete med att främja en kunskapsbaserad äldreomsorg!