Stängt för underhåll på torsdag

Torsdag den 25 april kommer vi att genomföra underhållsarbete på Socialstyrelsens webbplatser. Arbetet förväntas pågå mellan 13-16. Under tiden arbetet pågår kommer du inte att komma åt webbplatserna.

Tack för ditt tålamod.

Vill du veta mer om egenvård inom äldreomsorgen?

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  29 maj - 2024
Tid  09:00 - 10:15
Du som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen inbjuds till ett digitalt kunskapspass och erfarenhetsutbyte om egenvård inom äldreomsorgen.

Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in till erfarenhetsutbytet för att du som arbetar med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen ska få möjlighet att:

  • få kunskap och nya idéer kring dagens tema
  • byta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor.

Upplägg

Socialstyrelsen inleder erfarenhetsutbytet med ett kunskapspass med möjlighet att ställa frågor. Därefter sker diskussion i mindre grupper på Teams.

Följande teman inom egenvård kommer att lyftas:

  • Lagen om egenvård, vad säger den?
  • Arbetet med Socialstyrelsens kommande kunskapsstöd
  • Utmaningar och möjligheter med egenvård.

Anmälan

Ingen föranmälan. Klicka här för att ansluta till mötet 

Det nationella kompetenscentrumets uppdrag

Uppdraget för Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg är bland annat att:

  • stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt i kommunerna
  • skapa arenor för lärande och dialog med olika aktörer
  • arbeta nära kommuner och verksamheter för att snabbare svara upp mot behovet av expertstöd.

Kontakt

eini.ruottinen@socialstyrelsen.se

Vi ser fram emot detta tillfälle! Ställ gärna frågor och ge medskick till vårt fortsatta arbete med egenvård.