Stängt för underhåll på torsdag

Torsdag den 25 april kommer vi att genomföra underhållsarbete på Socialstyrelsens webbplatser. Arbetet förväntas pågå mellan 13-16. Under tiden arbetet pågår kommer du inte att komma åt webbplatserna.

Tack för ditt tålamod.

Utbyt erfarenheter med andra verksamhetsutvecklare om utvärdering av nya arbetssätt i äldreomsorgen

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  11 jun - 2024
Tid  09:00 - 10:15
Du som arbetar med verksamhetsutveckling inbjuds till ett digitalt erfarenhetsutbyte om utvärdering av nya arbetssätt och projekt.

Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in till erfarenhetsutbytet för att du som arbetar med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen ska få möjlighet att:

  • få kunskap, inspiration och nya idéer
  • byta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor
  • få exempel hur andra kommuner/verksamheter möter och löser samma utmaningar.

Upplägg

Socialstyrelsen inleder erfarenhetsutbytet med ett kortare kunskapspass, för att ge inspiration till den fortsatta diskussion som sedan kommer att ske i mindre grupper på Teams. Efter Socialstyrelsens kunskapspass kommer även en kommun att berätta om sina lärdomar och reflektioner kring att göra utvärderingar inom äldreomsorgen.
Frågor som kommer att diskuteras:

  • Varför är det viktigt att utvärdera?
  • Hur vet vi att det blir bättre när vi testar något nytt?
  • Vad blir effekten av förändringen för den enskilde?

Anmälan

Ingen föranmälan. Klicka här för att ansluta till mötet 

Det nationella kompetenscentrumets uppdrag

Uppdraget för Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg är bland annat att:

  • stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt i kommunerna
  • skapa arenor för lärande och dialog med olika aktörer
  • arbeta nära kommuner och verksamheter för att snabbare svara upp mot behovet av expertstöd.

Kontakt

eini.ruottinen@socialstyrelsen.se

Vi ser fram emot detta tillfälle! Bidra gärna med egna exempel i diskussionen!