Stängt för underhåll på torsdag

Torsdag den 25 april kommer vi att genomföra underhållsarbete på Socialstyrelsens webbplatser. Arbetet förväntas pågå mellan 13-16. Under tiden arbetet pågår kommer du inte att komma åt webbplatserna.

Tack för ditt tålamod.

Utbyt erfarenheter med andra verksamhetsutvecklare om teambaserat arbetssätt i äldreomsorgen

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  23 apr - 2024
Tid  09:00 - 10:15
Du som arbetar med verksamhetsutveckling inbjuds till ett digitalt erfarenhetsutbyte om teambaserat arbetssätt med inriktning på äldre personer som har sammansatta behov.

Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in till erfarenhetsutbytet för att du som arbetar med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen ska få möjlighet att:

  • byta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor
  • få kunskap, inspiration och nya idéer
  • få exempel hur andra kommuner/verksamheter möter och löser samma utmaningar.

Upplägg

Socialstyrelsen inleder erfarenhetsutbytet med ett kortare kunskapspass, Efter kunskapspasset kommer även några kommun- och verksamhetsrepresentanter att berätta om sina erfarenheter av att arbeta enligt ett teambaserat arbetssätt. Dessa exempel ger inspiration till den fortsatta diskussion som sedan kommer att ske i mindre grupper på Teams.

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Syftet och fördelar med att arbeta teambaserat
  • Erfarenheter och tips till att införa teambaserade arbetssätt i verksamheter.

Anmälan

Ingen föranmälan. Klicka här för att ansluta till mötet 

Det nationella kompetenscentrumets uppdrag

Uppdraget för Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldre-omsorg är bland annat att:

  • stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt i kommunerna
  • skapa arenor för lärande och dialog med olika aktörer
  • arbeta nära kommuner och verksamheter för att snabbare svara upp mot behovet av expertstöd.

Kontakt

eini.ruottinen@socialstyrelsen.se

Vi ser fram emot detta tillfälle! Bidra gärna med egna exempel i diskussionen!