Utbyt erfarenheter med andra verksamhetsutvecklare om att dela upp arbetsuppgifter mellan olika personalgrupper inom hemtjänsten

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  5 mar - 2024
Tid  09:00 - 10:15
Du som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen inbjuds till ett digitalt erfarenhetsutbyte om att dela upp arbetsuppgifter mellan olika personalgrupper inom hemtjänsten.

Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in till erfarenhetsutbytet för att du som arbetar med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen ska få möjlighet att:

  • byta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor
  • få kunskap, inspiration och nya idéer
  • få exempel hur andra kommuner/verksamheter möter och löser samma utmaningar

Upplägg

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys inleder erfarenhetsutbytet med ett kortare kunskapspass på temat: ”Dela på arbetsuppgifter – om differentiering av arbetsuppgifter inom hemtjänsten”. Efter kunskapspasset kommer även en representant för en kommun att berätta om sina erfarenheter av att dela upp arbetsuppgifter inom hemtjänsten för att ge inspiration till den fortsatta diskussion som sedan kommer att ske i mindre grupper på Teams

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Olika sätt att dela upp arbetsuppgifter
  • Risker och möjligheter med att dela upp arbetsuppgifter inom hemtjänsten
  • Saker att tänka på om man planerar att dela upp arbetsuppgifter.

Anmälan

Ingen föranmälan. Anslut till mötet i Teams 

Det nationella kompetenscentrumets uppdrag

Uppdraget för Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg är bland annat att:

  • stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt i kommunerna
  • skapa arenor för lärande och dialog med olika aktörer
  • arbeta nära kommuner och verksamheter för att snabbare svara upp mot behovet av expertstöd.

Kontakt

eini.ruottinen@socialstyrelsen.se