Stängt för underhåll på torsdag

Torsdag den 25 april kommer vi att genomföra underhållsarbete på Socialstyrelsens webbplatser. Arbetet förväntas pågå mellan 13-16. Under tiden arbetet pågår kommer du inte att komma åt webbplatserna.

Tack för ditt tålamod.

Utbyt erfarenheter med andra verksamhetsutvecklare om att skapa delaktighet i äldreomsorgens utveckling

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  21 maj - 2024
Tid  09:00 - 10:15
Du som arbetar med verksamhetsutveckling inbjuds till ett digitalt erfarenhetsutbyte om hur bland andra äldre personer och medarbetare kan göras delaktiga i implementeringsarbetet vid utveckling av äldreomsorgen

Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in till erfarenhetsutbytet för att du som arbetar med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen ska få möjlighet att:

  • få kunskap, inspiration och nya idéer
  • byta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor
  • få exempel hur andra kommuner/verksamheter möter och löser samma utmaningar

Upplägg

Socialstyrelsen inleder erfarenhetsutbytet med ett kortare kunskapspass om betydelsen av bred delaktighet i implementeringsarbetet. Efter kunskapspasset kommer även några kommun- och verksamhetsrepresentanter att berätta om sina erfarenheter av att göra medarbetare och de äldre delaktiga i utvecklingsarbetet. Dessa exempel ger inspiration till den fortsatta diskussion som sedan kommer att ske i mindre grupper på Teams.

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Varför är det viktigt att göra andra delaktiga i implementeringsarbetet
  • Framgångsfaktorer för lyckat implementeringsarbete

Anmälan

Ingen föranmälan. Klicka här för att ansluta till mötet

Det nationella kompetenscentrumets uppdrag

Uppdraget för Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg är bland annat att:

  • stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt i kommunerna
  • skapa arenor för lärande och dialog med olika aktörer
  • arbeta nära kommuner och verksamheter för att snabbare svara upp mot behovet av expertstöd.

Kontakt

eini.ruottinen@socialstyrelsen.se

Vi ser fram emot detta tillfälle! Bidra gärna med egna exempel i diskussionen!