Utbyt erfarenheter med andra som arbetar med frågor om mat och måltider för äldre

Webbinarium

Datum  12 mar - 2024
Tid  09:00 - 10:15
Du som arbetar med att utveckla mat- och måltidssituationer för äldre personer inbjuds till ett digitalt erfarenhetsutbyte.

Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in till erfarenhetsutbytet för att du som arbetar med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen ska få möjlighet att:

  • byta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor
  • få kunskap, inspiration och nya idéer
  • få exempel hur andra kommuner/verksamheter möter och löser samma utmaningar.

Upplägg

Socialstyrelsen inleder erfarenhetsutbytet med ett kortare kunskapspass. Efter kunskapspasset kommer även några kommun- och verksamhetsrepresentanter att berätta om sitt arbete med att skapa rutiner för mat och måltider och förebygga undernäring. Dessa exempel ger inspiration till den fortsatta diskussion som sedan kommer att ske i mindre grupper på Teams.

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Vilka problem kan påverka individens förmåga att äta?
  • Betydelsen av bra rutiner för mat och måltider.

Anmälan

Ingen föranmälan. Klicka här för att ansluta till mötet 

Det nationella kompetenscentrumets uppdrag

Uppdraget för Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldre-omsorg är bland annat att:

  • stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt i kommunerna
  • skapa arenor för lärande och dialog med olika aktörer
  • arbeta nära kommuner och verksamheter för att snabbare svara upp mot behovet av expertstöd.

Kontakt

eini.ruottinen@socialstyrelsen.se