Stängt för underhåll på torsdag

Torsdag den 25 april kommer vi att genomföra underhållsarbete på Socialstyrelsens webbplatser. Arbetet förväntas pågå mellan 13-16. Under tiden arbetet pågår kommer du inte att komma åt webbplatserna.

Tack för ditt tålamod.

Utbyt erfarenheter med andra som arbetar med att utveckla förebyggande och hälsofrämjande arbete inom äldreomsorgen

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  16 apr - 2024
Tid  09:00 - 10:15
Du som arbetar med att utveckla former för förebyggande och hälsofrämjande arbete inom äldreomsorgen inbjuds till ett digitalt erfarenhetsutbyte.

Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in till erfarenhetsutbytet för att du som arbetar med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen ska få möjlighet att:

  • byta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor
  • få inspiration och nya idéer
  • få exempel hur andra kommuner/verksamheter möter och löser samma utmaningar.

Upplägg

Socialstyrelsen inleder erfarenhetsutbytet med ett kortare kunskapspass. Efter kunskapspasset kommer även några kommun- och verksamhetsrepresentanter att berätta om sina erfarenheter av hälsofrämjande och förebyggande arbete. Dessa exempel ger inspiration till den fortsatta diskussion som sedan kommer att ske i mindre grupper på Teams.

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Hur kan vi arbeta förebyggande inom äldreomsorgen?
  • Erfarenheter av att införa förebyggande och hälsofrämjande arbets-sätt i verksamheten/kommunen
  • Vilka aktiviteter ger effekt?

Anmälan

Ingen föranmälan. Klicka här för att ansluta till mötet

Det nationella kompetenscentrumets uppdrag

Uppdraget för Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg är bland annat att:

  • stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt i kommunerna
  • skapa arenor för lärande och dialog med olika aktörer
  • arbeta nära kommuner och verksamheter för att snabbare svara upp mot behovet av expertstöd.

Kontakt

eini.ruottinen@socialstyrelsen.se

Vi ser fram emot detta tillfälle! Bidra gärna med egna exempel i diskussionen!