Tidiga och samordnade insatser för barn och unga – nationell konferens

Konferens

Kostnadsfritt
10 okt - 2023
09:30 - 16:00
Boka in den 10 oktober i höst. Då delar Skolverket och Socialstyrelsen fem års lärande om tidiga och samordnade insatser för barn och unga, med beslutsfattare och yrkesverksamma i skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Ta del av inspiration, kunskap och erfarenhet som vi har samlat under de fem år som TSI-satsningen pågått. Det handlar om hur man riggar det förebyggande och samordnade arbetet så att det blir långsiktigt och fungerande, och om vilka fallgropar som finns.

Lyssna till intressanta föreläsare och ta del av konkreta och lärande exempel på hur samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård (med flera) kan göra verklig skillnad för barn och unga.

Läs mer om tidiga och samordnade insatser här

För vem?

Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare eller yrkesverksam i skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård samt andra verksamheter som kan ingå i samarbete kring barn och unga.

Program

09.30 Välkomna med Kattis Ahlström, dagens moderator

09.40 Inledning
Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket och Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen

09.55 Det här är viktigt för barn och unga
Linn Englund, Maskrosbarn, Marie Angsell, BRIS, Embla Persson, Sveriges elevkårer – gymnasiet, Lilian Helgason, Sveriges Elevråd – grundskola

10.20 HLT – framgångsrik samverkan i Västerbotten
Ulrika Granskog och Jessika Nyström, regionala processledare HLT
Styrgrupp HLT Skellefteå: Lisa Högdahl, verksamhetschef elevhälsa, Peter Bergman verksamhetschef primärvård, Linda Larsson, avdelningschef socialtjänsten.
Ordförande: Harriet Hedlund, regionfullmäktige Västerbotten

10.45 Paus

11.05 Samverkan – både lösningen och problemet
Thomas Andersson, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde

11.50 Lunch

13.00 Seminariepass 1

Skottlandsmodellen
Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, samt representanter från utvecklingsarbeten i TSI-satsningen

Förebygga skolfrånvaro
Malin Gren Landell, disputerad psykolog och författare, samt representanter från utvecklingsarbeten i TSI-satsningen

HLT (hälsa, lärande och trygghet)
Nanna Forsgren, samordnare vid FoU Socialtjänst, Region Västerbotten, samt representanter från utvecklingsarbeten i TSI-satsningen

Förebygga psykisk ohälsa
Sofia Lindstrand, specialistläkare i socialmedicin och barn- och ungdomspsykiatri i Region Östergötland, samt representanter från utvecklingsarbeten i TSI-satsningen

Brottsförebyggande
Christina Söderberg, utredare Brottsförebyggande rådet (Brå), samt representanter från utvecklingsarbeten i TSI-satsningen

Organisera och följa upp TSI
Daniel Örnberg, utvecklingsledare FoU Socialtjänst, Region Västerbotten, samt representanter från utvecklingsarbeten i TSI-satsningen

13.45 Paus och förflyttning

14.00 Seminariepass 2
Samma seminarier upprepas

14.45 Fikapaus

15.15 Skottlandsmodellen i Sverige – olika vägar, samma resultat?
Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet

15.35 Panel: Höjdpunkter från dagen

15.55 Det här händer nu!
Ebba Silfverstolpe Agardh, projektledare Skolverket och Kjerstin Bergman, projektledare Socialstyrelsen

16.00 Avslutning

Praktisk information

Konferensen äger rum den 10 oktober 2023, kl. 09.30 - 16.00 på Clarion Hotel Sign i Stockholm (nära Stockholms centralstation). Det kommer även att vara möjligt att delta digitalt.

Konferensen är kostnadsfri. Antalet fysiska platser är begränsat, så först till kvarn gäller.

Anmälan

Anmäl dig via nedan länk, för deltagande på plats eller digitalt.
Anmälan

Frågor om konferensen

tsi@skolverket.se