Suicidpreventiva dagen 2024

Seminarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  10 sep - 2024
Tid  13:00 - 16:00
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) bjuder in till ett webbsänt seminarium med anledning av den årliga suicidpreventiva dagen.

Detta kunskapsseminarium lägger fokus på mötet med personer som uttrycker en önskan att inte vilja leva. Under seminariet varvas forskning med praktisk kunskap om hur olika aktörer kan hjälpa dessa personer. 

Målgrupp

Seminariet vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör suicidprevention, särskilt dem som i sin yrkesroll möter individer med risk för suicid. 

Seminariet vänder sig även till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder och förebygger suicid inom sitt verksamhetsområde. 

Deltagande

Du kan delta på plats i Folkhälsomyndighetens lokaler i Solna, där antalet platser är begränsat. Du kan också delta digitalt. Seminariet är kostnadsfritt. 

Anmälan och mer information

Läs mer och anmäl dig senast 2 september på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Suicidpreventiva dagen 2024 – Folkhälsomyndigheten