Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Självvald inläggning – aspekter på patientsäkerhet

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  7 okt - 2022
Tid  10:00 - 12:00
Socialstyrelsen och SKR anordnar ett webbinarium om patientsäkerhetsaspekter och avvägningar vid självvald inläggning, SI. Webbinariet vänder sig till chefer och ledningsansvariga inom psykiatrin som idag erbjuder SI inom sin verksamhet.

Socialstyrelsen och SKR anordnar en serie webbinarier om självvald inläggning inom psykiatrin (SI), som även kallas för brukarstyrd inläggning. Det första webbinariet genomfördes 13 juni 2022. 

Detta tillfälle riktar sig till ledning och styrning inom psykiatriska verksamheter som idag redan erbjuder SI, och som efterfrågar en fördjupad dialog om hur metoden kan förvaltas på ett sätt som skapar goda förutsättningar för en patientsäker vård. 

Det tredje tillfället är den 9 december och riktar sig till vårdpersonal som arbetar med SI.

Målgrupp

Beslutsfattare och ansvariga för psykiatrisk verksamhet, till exempel

 • verksamhetschefer inom psykiatri
 • chefsöverläkare
 • medicinskt ledningsansvariga
 • enhetschefer för heldygnsvård
 • patientsäkerhetsansvariga 
 • motsvarande ledningsfunktioner.

Anmälan

Anmäl dig senast den 5 oktober via Självvald inläggning – aspekter på patientsäkerhet (delegia.com)

Medverkande (i urval)

 • Mårten Skogman, utredare, Nationell samverkan för psykisk hälsa 
 • Anna Wennerholm, medicinskt ledningsansvarig, Region Skåne
 • Ioana Petersson, läkarchef och medicinskt ledningsansvarig, Region Jönköpings län
 • Charlotte Nymberg, utredare, Socialstyrelsen
 • Pontus Strålin, medicinskt sakkunnig psykiatri, Socialstyrelsen
 • Rebecca Wallerstein, jurist hälso- och sjukvårdsfrågor, Socialstyrelsen

Kontakt

Om evenemanget

Maral Jolstedt: maral.jolstedt@socialstyrlesen.se

Martin Rödholm: martin.rodholm@skr.se

Om anmälan

Sofie Johansson: sofie.johansson@skr.se

Om självvald inläggning - SI

Socialstyrelsen har kartlagt och utvärderat effekten av metoden självvald inläggning, SI. Slutsatsen är att hela psykiatrin behöver bli mer sammanhållen och personcentrerad, där SI och liknande interventioner kan vara steg på vägen som gynnar de patienter med stora vårdbehov och kroniska tillstånd.