Samverkan kring skolan i socialt utsatta områden

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  16 nov - 2022
Tid  08:00 - 09:00
TSI-satsningen bjuder in till ett digitalt frukostseminarium om skolan för barn och unga i socialt utsatta områden. Vi får ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken på hur man kan arbeta.

Program

Socialstyrelsen och Skolverket hälsar välkomna
Liselotte Persson-Öhrn, Socialstyrelsen och Gunilla Stridbeck, Skolverket

Utvecklad samverkan så att fler elever får lyckas med sin skolgång
Johannes Lunneblad, professor i pedagogik vid Intuitionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.
Under presentationen beskrivs en samverkansmodell i Göteborg som syftar till att stödja och utveckla arbetssätt i skolor för att ge barn en god start i livet och goda uppväxtvillkor.

Skola, utbildning och unga i förorten
Jonas Lindbäck, doktor i barn- och ungdomsvetenskap och verksam som biträdande forskare samt universitetslektor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgs universitet. Presentationen utgår ifrån en etnografisk studie på en grundskola i en socioekonomiskt utsatt stadsdel.

Brottsförebyggande arbete kring barn och unga i Baronbackarna, Örebro
Thomas Gustafsson, verksamhetschef för Partnerskap Örebro och tidigare rektor för en 4–9 skola i ett socioekonomiskt område och gymnasiechef i Örebro kommun. Utvecklingsarbetet i Baronbackarna ingår i den nationella satsningen på tidiga och samordnade insatser för barn och unga.

Under seminariet är det möjligt att ställa frågor i chatten. Seminariet spelas in och en textad version kommer att finnas på kunskapsguiden.se/TSI

Anmälan

Anmälan hos Skolverket

Kontakt

Frågor om anmälan:
Kontakta konferensservice Reachem skolverket@reachem.se

Frågor om programinnehållet:
Skolverket: gunilla.stridbeck@skolverket.se
Socialstyrelsen: liselotte.persson-ohrn@socialstyrelsen.se

Se tidigare sändningar

Webbinarier från TSI finns publicerade på www.kunskapsguiden.se/TSI