Kunskapstimme för äldreomsorgen: Relationen med anhöriga

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  10 apr - 2024
Tid  14:30 - 15:30
Är du chef eller har ett samordnande uppdrag för en arbetsgrupp inom äldreomsorgen? Vill du skapa tid för reflektion och på så sätt öka kunskapen i arbetsgruppen?

Anmälan

Ingen föranmälan behövs. Träffen hålls i Teams.

Målgrupp

Du som är chef eller har ett samordnande uppdrag för en arbetsgrupp inom äldreomsorgen, till exempel hemtjänst eller särskilda boenden.
 
Detta är ett tillfälle för dig som vill skapa tid för reflektion och på så sätt öka kunskapen i arbetsgruppen. Delta själv eller med din arbetsgrupp. 

Om kunskapstimmen

Korta kunskapspass varvas med diskussionsfrågor som ger möjlighet till reflektion på den egna arbetsplatsen.
 
Temat är ”Hur får vi relationen med anhöriga att fungera?”.
 
Ämnen som tas upp:
  • Hur livssituationen kan se ut för anhöriga
  • Varför anhöriga är så viktiga för de äldre och för äldreomsorgen
  • Hur kan man bygga och skapa bättre relationer med anhöriga?
Passet leds av Anders Bergh, sakkunnig på Socialstyrelsen. Han har arbetat med äldrefrågor på Socialstyrelsen i många år och har praktisk erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen.
 
Kunskapstimmen arrangeras av Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg.

Anmälan

Ingen föranmälan behövs. Träffen hålls i Teams.

Kontakt

Nationellt kompetenscentrum för äldrefrågor