Presentation av nationell kartläggning av hälsoundersökningar av placerade barn och unga

Webbinarium

Kostnadsfritt
26 feb - 2024
13:00 - 14:00
Socialstyrelsen bjuder in till en presentation om resultatet av en nationell kartläggning om hälsoundersökningar av placerade barn och unga.

Syftet med kartläggningen är att öka kunskapen och ge en aktuell bild av i vilken utsträckning barn och unga erbjuds hälsoundersökningar i anslutning till att samhällsvård inleds. Kartläggningen genomfördes under hösten 2023.

Program

  • Rose-Marie Odstam, utredare på Socialstyrelsen, inleder och modererar webbinariet
  • Anita Bashar Aréen, utredare på Socialstyrelsen, presenterar resultatet av kartläggningen.
  • Mikael Mattsson Flink, handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner, reflekterar över resultatet.
  • Elin Karlsson, jurist på Socialstyrelsen, berättar översiktligt om regelverket vid kommuners underrättelser till regionerna om barn och ungas behov av hälsoundersökning.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig främst till personal inom socialtjänst som arbetar med barn och unga i samhällsvård.

Anmälan

Ingen föranmälan. Webbinariet genomförs på Teams. 

Klicka här för att ansluta till mötet

Observera att webbinariet inte kommer att spelas in.