Kunskapstimme för äldreomsorgen: Var nyfiken på den du möter

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  27 mar - 2024
Tid  14:30 - 15:30
Är du chef eller har ett samordnande uppdrag för en arbetsgrupp inom äldreomsorgen? Vill du skapa tid för reflektion och på så sätt öka kunskapen i arbetsgruppen?

Anmälan

Ingen föranmälan behövs. Träffen hålls i Teams.

Målgrupp

Du som är chef eller har ett samordnande uppdrag för en arbetsgrupp inom äldreomsorgen, till exempel hemtjänst eller särskilda boenden.
 
Detta är ett tillfälle för dig som vill skapa tid för reflektion och på så sätt öka kunskapen i arbetsgruppen. Delta själv eller med din arbetsgrupp. 

Om kunskapstimmen

Korta kunskapspass varvas med diskussionsfrågor som ger möjlighet till reflektion på den egna arbetsplatsen.
 
Temat är ”Äldre är som alla andra – var nyfiken på den du möter”.
 
Ämnen som tas upp:
  • Se alla äldre personer som speciella
  • Äldre och alkohol
  • Äldre och våld.
Passet leds av Anders Bergh, sakkunnig på Socialstyrelsen. Han har arbetat med äldrefrågor på Socialstyrelsen i många år och har praktisk erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen.
 
Kunskapstimmen arrangeras av Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg.

Anmälan

Ingen föranmälan behövs. Träffen hålls i Teams.

Kontakt

Nationellt kompetenscentrum för äldrefrågor