Utblick socialtjänst: Vad säger forskningen om föräldrastödsprogrammet Tryggare barn?

Webbinarium

Pris  Kostandsfritt
Datum  21 maj - 2024
Tid  10:00 - 11:00
Många barn utsätts för våld i sina hem och det finns en betydande brist på forskning om hur man kan minska riskerna för dessa barn. Den 21 maj arrangerar vi ett kostnadsfritt webbinarium om föräldrastödsprogrammet Tryggare barn, som nyligen utvärderats av forskaren Martin Forster med kollegor vid Karolinska Institutet.

Tryggare barn är en kurs i lugnt föräldraskap som riktar sig till föräldrar som fått en orosanmälan om våld eller kränkningar mot barn. I webbinariet presenteras resultaten av den utvärdering som Martin Forster med flera gjort. Det blir också ett resonemang kring vilken betydelse programmet har för socialtjänsten.

Medverkande:

  • Inledande talare: Martin Forster, leg. psykolog och forskare vid Karolinska Institutet och Livia Van Leuven, leg. psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet.
  • Kommentator: Linda Jonsson, docent i socialt arbete och projektledare på SBU.
  • Moderator: Teresia Weinberg, forskningssekreterare på Forte.

Anmälan:

Anmäl dig här. Webbinariet är gratis och sänds via Zoom – titta eller lyssna där du är, och ställ frågor i Q&A! Länk till sändningen

Går det att ta del av i efterhand?

Ja. Webbinariet spelas in och kommer finnas tillgängligt även i textad version på Fortes webbplats under Inspelade evenemang.

Målgrupp

Vi vänder oss främst till dig som jobbar dessa frågor som beslutsfattare, chef eller tjänsteman, och dig som forskar inom området. Men alla som är intresserade är givetvis välkomna!

Kontakt:

Har du frågor om programmet eller något praktiskt hittar du kontaktuppgifter här.

Seminarieserie: Utblick Socialtjänst

Utblick Socialtjänst är en seminarieserie om tillämpad forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden. Seminarieserien arrangeras av Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Forte. Syftet är att sprida resultaten av och stärka den tillämpade välfärdsforskningen, främja samarbete mellan forskning och praktik samt fånga upp kunskapsbehov och stimulera ny forskning.
Läs mer om seminarieserien