Självvald inläggning inom svensk psykiatri – nationellt kunskapsstöd

Webbinarium

Kostnadsfritt
21 apr - 2023
10:00 - 12:00
SKR och Socialstyrelsen anordnar en serie med webbinarier om självvald/brukarstyrd inläggning (SI/BI). Det tredje seminariet har fokus på lanseringen av Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd med rekommendationer kring självvald inläggning, SI i svensk psykiatri.
Gå till eventsida hos SKR

Innehåll

Syftet med seminariet är en fördjupad dialog i hur enheter inom hälso- och sjukvården som överväger att införa självvald inläggning, SI eller som redan erbjuder SI, kan få stöd och vägledning genom att använda kunskapsstödet.

Målgrupp

Avdelningspersonal och öppenvårdspersonal som arbetar med patienter som har tillgång till SI och andra intresserade av att arbeta med SI inom psykiatrin.

Program

Socialstyrelsen beskriver hur kunskapsstödet och rekommendationerna tagits fram. De 10 rekommendationerna kommer också att presenteras med efterföljande diskussion kring hur de kan bidra till utvecklingen av SI. Medverkande med olika perspektiv kommer delta i diskussionen. Deltagarna bjuds in till dialog och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor till både föreläsare och panelmedlemmar.

Medverkande (fler tillkommer)

  • Louise Kimby, Socialstyrelsen
  • Martin Rödholm, SKR