Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Nordisk konferens om sällsynta sjukdomar

Konferens

Pris  Kostnadsfritt
Datum  2 okt - 3 okt
Tid  12:00 - 12:00
På uppdrag av det nordiska nätverket för sällsynta sjukdomar (Nordic Network for Rare Diseases, NNRD) vill Socialstyrelsen bjuda in till en nordisk konferens om sällsynta sjukdomar.

Sällsynta sjukdomar är motorn i framtidens sjukvård!

Med den här konferensen vill vi föra samman beslutsfattare, tjänstemän, olika professioner och patientrepresentanter för diskussioner kring högaktuella frågor inom det sällsynta området.

Tid och plats

Vi träffas på Clarion Hotel Sign i Stockholm för ett lunch till lunch-möte den 2 – 3 oktober 2023.

Konferensen börjar klockan 12, med registrering från klockan 11.

Konferensen är organiserad som ett hybridevenemang, vilket gör det möjligt att delta både fysiskt och digitalt.

Agenda 2 oktober

  • Nationella strategier
  • Digitalisering, datadelning och register

Agenda 3 oktober

  • Samarbete över gränserna
  • Precisionsmedicin

Kostnad

Konferensen är gratis men du får betala för resa och boende själv.

Anmälan

Anmälan för fysiskt deltagande är nu stängd, men du kan fortfarande anmäla dig för digitalt deltagande. 

Länk till anmälan

Frågor

Har du några frågor kan du kontakta oss: NNRD@socialstyrelsen.se 

Nordic conference on rare diseases in Stockholm 2nd – 3rd October 2023

On behalf of the Nordic Network for Rare Diseases, the Swedish National Board of Health and Welfare would like to invite you to the Nordic Conference on Rare Diseases.

Rare diseases are the engine of the healthcare of the future and with this conference we aim to bring politicians, officials, profession and patient representatives together for discussions regarding high impact issues.

We will meet at Clarion Hotel Sign in Stockholm for a lunch to lunch meeting on the 2nd – 3rd October in 2023.

The conference is organised as a hybrid event, which will allow for both physical and online participation of the attendees.

Agenda, 2nd October

  • National strategies 
  • Digitalisation, data sharing and registries 

Agenda, 3rd October

  • Collaborations cross border 
  • Precision medicine 

The conference is for free but you will have to pay for travel and accommodation yourself.

Registration for physical participation is now closed, but you can still register for digital participation.

Link to registration


Any questions? E-mail us at NNRD@socialstyrelsen.se