Katastrofmedicinskt forum – Välkommen på webbinarium!

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  18 apr - 2023
Tid  09:00 - 12:00
Socialstyrelsen bjuder in till ett digitalt möte den 18 april 2023 kl. 9–12 för ett informationstillfälle om hälso- och sjukvårdens beredskap

På mötet kommer pågående arbete med att stärka civil beredskap inom sektorn
hälsa, vård och omsorg presenteras med särskilt fokus på försörjningsberedskap,
dimensionerande målbilder och det fortsatta arbetet med strukturreformen för civil
beredskap, och Socialstyrelsens arbete som sektorsansvarig myndighet för sektorn
hälsa, vård och omsorg. Vidare kommer katastrofmedicinskt center i Linköping
presentera sitt arbete med nationell fördelning av patienter och triage.

Förhoppningen är att mötet ska bli ett informationstillfälle och ge möjlighet till
att ställa frågor om det nationella beredskapsarbetet inom hälso- och sjukvården.

Målgrupp

Den primära målgruppen för webbinariet är aktörer som arbetar med eller har
intresse av civil beredskap inom hälso- och sjukvården, men även andra intressenter
är välkomna att delta. Webbinariet kommer att spelas in och distribueras till
deltagarna i efterhand. Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmälan

Anmälan sker senast den är 14/4 kl. 12.00 via denna länk.

Eventuella frågor om webbinariet kan ställas till
KB-samordning@socialstyrelsen.se

Katastrofmedicinskt forum inrättades av Socialstyrelsen under 2021 och syftar till
att säkerställa en bred förankring av myndighetens arbete med katastrofmedicinsk
beredskap i hälso- och sjukvårdssektorn, samt bidra till att arbetet har avsedd effekt.