Effektiva insatser mot gängkriminalitet bland barn och unga

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt, föranmälan krävs
Datum  14 mar - 2024
Tid  10:00 - 11:00
Varmt välkommen till en timme med fullt fokus på effektiva åtgärder mot gängrelaterad kriminalitet bland barn och unga.

Direkt till anmälan

Webbinariet är kostnadsfritt och hålls via Zoom. Föranmälan krävs.

Anmäl dig till "Effektiva insatser mot gängkriminalitet bland barn och unga"

Målgrupp

Vi vänder oss främst till dig som forskar eller doktorerar inom området, och dig som jobbar med dessa frågor som beslutsfattare, chef eller tjänsteperson. Men alla intresserade är givetvis välkomna.

Om webbinariet

De ökande skjutningarna och sprängningarna i Sverige har satt ljuset på organiserad brottslighet som ett av samhällets mest angelägna problem.

Men det finns insatser som kan minska skjutvapenvåld, gängmedlemskap och fortsatt kriminalitet bland yngre personer.

Knut Sundell, sakkunnig i socialt arbete på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och docent i psykologi, presenterar resultaten av SBU:s forskningssammanställning om insatser som motverkar gängrelaterad kriminalitet bland barn och unga.

Insatserna han berättar om utförs av olika aktörer: socialtjänst, kriminalvård, skola, polis och andra samhällsorganisationer.

Forskningen visar på empiriskt stöd för att riktade insatser mot gängmedlemmar eller de som riskerar att värvas till gängen verkligen kan ha en förebyggande effekt.

Anders Bolund, utredare på Brottsförebyggande rådet (Brå) och tidigare gruppledare för Haninge kommuns sociala insatsgrupper, kommenterar presentationen.

Teresia Weinberg, forskningssekreterare på Forte, modererar.

Går det att ställa frågor?

Ja, det går att ställa frågor i chatten.

Se i efterhand

Webbinariet spelas in och kommer att finnas i textad version på Fortes webbplats under "Inspelade evenemang".

Anmälan

Anmäl dig till "Effektiva insatser mot gängkriminalitet bland barn och unga"

Detta är en del i en seminarieserie om effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Seminarieserien arrangeras av Socialstyrelsen, SBU och Forte i syfte att stärka den tillämpade välfärdsforskningen, främja samarbete mellan forskning och praktik samt fånga upp kunskapsbehov och stimulera ny forskning.

Frågor om webbinariet?

Kontakta Michelle Bornestad på Forte.

E-post: michelle.bornestad@forte.se

Telefon: 08-562 051 73