Informationsmöte om verksamhetsnära stöd till kommuner i arbetet med Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  27 maj - 2024
Tid  13:00 - 14:00
Socialstyrelsen erbjuder under hösten 2024 ett verksamhetsnära stöd till ett urval kommuner som vill utveckla metoden fysisk aktivitet på recept (FaR). Målet är att öka förskrivningen av FaR till personer som har insatser från kommunal hälso- och sjukvård.

En inbjudan att anmäla sitt intresse för stödet har skickats till alla kommuner via registrator. På det här informationsmötet får du som företräder en kommun, till exempel som chef för hälso- och sjukvård, verksamhetsutvecklare, MAS/MAR, projektledare etc veta mer om FaR och det verksamhetsnära stödet.

Upplägg

  • Bakgrund och kort introduktion om FaR samt om implementering.
  • Upplägg av det verksamhetsnära stödet.
  • Möjlighet att ställa frågor

Anmälan

Ingen föranmälan behövs, anslut till mötet via teamslänken

Kontaktperson

Anna Netterheim, Carina Edling

fysiskaktivitetparecept@socialstyrelsen.se