God och nära vård – från samsyn till verkstad

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  4 sep - 2024
Tid  08:30 - 09:30

Regioner och kommuner har tagit fram målbilder för omställningen till god och nära vård och enats om former för samverkan. Men hur märks omställningen för invånarna? Har det blivit verkstad av planerna? Har delaktigheten, tillgängligheten och kontinuiteten blivit bättre? Vad behövs för att omställningen ska bli mer genomgripande och enhetlig?

Välkommen till ett webbinarium utifrån Socialstyrelsens uppföljning och indikatorer.

Medverkande

I webbinariet medverkar bland annat

  • Jan Sundelius - Samordnare Nära vård Region Örebro
  • Åsa Dedering - Hälso- och sjukvårdsdirektör Region Dalarna
  • Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd Socialstyrelsen
  • Maria A Hilberth, enhetschef Socialstyrelsen.

Fler medverkanden tillkommer.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till förtroendevalda, chefer, strateger/samordnare eller motsvarande med övergripande ansvar för omställningen till god och nära vård i kommun och region. Vi välkomnar även forskare, studenter och patientföreträdare.

Anmälan

Anmäl dig senast den 2 september via den här länken. Webbinariet kommer att sändas live.

Se webbinariet i efterhand

Efter sändningen kommer webbinariet att syntolkas och textas samt finnas tillgängligt på den här sidan.

Mer information

Kontakt

Ulrika Nylén