Digitalt erfarenhetsutbyte om nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  28 sep - 2023
Tid  14:00 - 15:30
Välkomna till ett digitalt erfarenhetsutbyte som tar sin utgångspunkt i rätten till äldreomsorg på nationella minoritetsspråk och rätten att få utöva sin kultur. Äldre personers rättigheter att få tala och utöva sitt språk och sin kultur inom äldreomsorgen är bärande delar inom minoritetslagen. Nu arrangerar Socialstyrelsen ett digitalt erfarenhetsutbyte för att bidra till att fler gör mer i frågan.

Socialstyrelsen har spelat in ett samtal för att belysa äldre personers rättigheter till äldreomsorg på sitt nationella minoritetsspråk. Det inspelade samtalet finns på Om nationella minoriteter — Kunskapsguiden

Under erfarenhetsutbytet medverkar Socialstyrelsens samordnare för nationella minoriteter samt en jurist på myndigheten. Du kan till exempel ställa juridiska frågor om rätten till äldreomsorg på nationellt minoritetsspråk. Du kommer också att kunna dela med dig av framgångsfaktorer och utmaningar kopplat till frågan.

För att få ut så mycket som möjligt av erfarenhetsutbytet är det bra om du har sett det inspelade samtalet.

Program

14:00 – 14:15

Välkomna och inledning
Socialstyrelsen

14:15 – 14:25

Vad är på gång inom området?
Socialstyrelsens samordnare för nationella minoriteter, Katarina Popovic

14:25 – 14:55

Samtal om lokala, regionala och nationella utmaningar och framgångsfaktorer kopplat till rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk 
Samtal i mindre digitala grupper

14:55 – 15:00

Återsamling i storgrupp

15:00 – 15:25

Frågestund
Elin Karlsson, jurist på Socialstyrelsen svarar på juridiska frågor om rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk

15:25 – 15:30

Vad är nästa steg?
Socialstyrelsen om kommande insatser inom området nationella minoriteter 2024–2025. Önskemål om insatser/aktiviteter från deltagarna?

Målgrupp

Erfarenhetsutbytet riktar sig framför allt till dig som är ansvarig inom äldreomsorgen, strateger, verksamhetsutvecklare, minoritetssamordnare eller biståndshandläggare. Även du som arbetar med nationella minoritetsfrågor på lokal, regional eller nationell nivå är välkommen att delta.

Anmälan

Anmäl dig via länken senast den 25 september. Mötet sker via Teams. Vi skickar ut en länk några dagar innan mötet äger rum.