Digital arena för lärande och erfarenhetsutbyte om FaR, måndag 22 april 13–15

Webbinarium

Datum  22 apr - 2024
Tid  13:00 - 15:00
Välkomna till en digital arena för lärande och erfarenhetsutbyte som tar sin utgångspunkt i arbetet med fysisk aktivitet på recept, FaR. Träffen sker på Teams. Anmäl dig längre ned på sidan senast den 19 april.

Socialstyrelsen och andra myndigheter har ett gemensamt uppdrag att stödja ökad förskrivning av FaR. Vi ska även främja ökad följsamhet till förskrivna FaR. Detta erfarenhetsutbyte är en del i arbetet.

Målgrupp

Erfarenhetsutbytet riktar sig till dig som arbetar på olika nivåer med FaR-frågor, till exempel som chef, strateg eller samordnare.

Innehåll

  • Information om statsbidrag kopplat till FaR
  • Kliniska lärande exempel på implementering av FaR
  • Utbyte av erfarenheter med övriga deltagare i mindre grupper.

Information om statsbidrag kopplat till FaR

Du får generell information om redovisning av statsbidraget för 2023. Det finns också möjlighet att ställa frågor. Läs mer på bidragets webbsida: 

Statsbidrag för 2024 för att stödja ökad förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR)

Kliniska lärande exempel på implementering av FaR

  • Det första lärande exemplet handlar om Region Stockholms implementeringsarbete av FaR i primärvården.
  • I det andra exemplet berättar Landskrona, Helsingborg och Gotland om deras arbete med implementeringen av GoFaR (Gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept) inom elevhälsan.

Anmälan

Anmäl dig via länken senast den 19 april 12.00. Mötet sker via Teams. Vi skickar ut en länk någon dag innan.

Till anmälan