Beredskapen i vården och omsorgen ska stärkas – hur gör vi det tillsammans?

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  27 okt - 2022
Tid  08:30 - 09:30
Välkommen till frukostseminariet som sätter fokus på hur vi tillsammans stärker Sveriges beredskap inom hälsa, vård och omsorg under fredstida kriser, höjd beredskap och krig. Ett starkt totalförsvar kräver en god samordning mellan myndigheter, regioner, kommuner och civilsamhälle. Vilka utmaningar står Sverige inför och hur bygger vi ett starkare system inför kommande kriser?

Dagen innan skickar vi ut länken till sändningen till de som anmält intresse. Seminariet kommer även kunna ses i efterhand.

Medverkande

Jan Demarkesse, överste, Försvarsmakten
Magnus Dyberg-Ek, strateg Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB
Erik Lagersten, Direktör Beredskap och civilt försvar, Västra Götalandsregionen
Taha Alexandersson, krisberedskapschef, Socialstyrelsen
Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen

Moderator: Per Ek, enhetschef, kommunikationsavdelningen, Socialstyrelsen

Målgrupper

- Profession och beslutsfattare inom hälso-och sjukvård och omsorg
- Verksamma inom krisberedskap på myndigheter, länsstyrelser, regioner, kommuner samt de som arbetar med krisberedskap i andra organisationer.

Anmälan

Anmäl dig här

Sista dag för anmälan är tisdagen den 25 oktober