Bättre skolgång för placerade barn och unga – en fråga för både skolan och socialtjänsten

Webbinarium

Datum  21 apr - 2023
Tid  08:30 - 10:00
Placerade barn och unga är en utsatt grupp. Forskningen visar att många barn och unga i samhällsvård har låga eller ofullständiga grundskolebetyg och låg utbildningsnivå som vuxna. Socialstyrelsen bjuder in till ett webbinarium om hur skolan och socialtjänsten tillsammans kan verka för att placerade barn och unga ska få en bättre skolgång.
Gå till eventsida

Program

  • Vad visar forskningen om placerade barn och ungas skolgång? Hur ofta byter de skola? Rikard Tordön (med dr, psykolog och utredare Barnafrid) och Marie Berlin (fil dr sociologisk demografi och utredare på Socialstyrelsen), delar med sig av insikter från sitt arbete.
  • Eva Agåker (utredare på Socialstyrelsen) berättar om det stöd som Socialstyrelsen, Skolverket och SPSM tillsammans har tagit fram till hjälp för socialtjänstens och skolans samverkan.
  • Gävle kommun berättar om hur de arbetar med modellen SkolFam för att barn i familjehem ska få en bra skolgång.
  • Stockholms stad berättar om hur de arbetar med skolsamordnare för att barn som är placerade i andra boendeformer än familjehem ska få en bra skolgång.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig främst till:

  • Personal inom socialtjänst som arbetar med barn och unga i samhällsvård.
  • Personal inom skola, exempelvis skolledning, elevhälsa och specialpedagoger och andra som kan möta placerade barn i sitt arbete.

Anmälan

Du behöver inte anmäla dig för att delta i webbinariet. Sändningen startar kl. 08.30 och du kan då se webbinariet på denna länk . Notera gärna länken i din kalender redan nu.

Se webbinariet i efterhand

Efter sändningen kommer webbinariet att textas. Det kommer sedan att finnas tillgängligt att se på denna webbsida.