Barn som är anhöriga – en grupp att uppmärksamma tidigt

Webbinarium

Pris  Avgiftsfri
Datum  27 apr - 2023
Tid  08:00 - 09:00
Välkommen till ett digitalt frukostseminarium om tidiga samordnade insatser till barn och unga som har föräldrar med exempelvis psykisk ohälsa, missbruk, eller allvarlig sjukdom. Seminariet ingår i Skolverkets och Socialstyrelsens satsning på tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI).

Webbinariet riktar sig till dig som är strategisk nyckelperson, chef eller medarbetare inom skola/elevhälsa, socialtjänst eller hälso- och sjukvård och andra intresserade. Vi får både ta del av kunskap om barn som anhöriga och av exempel från ett utvecklingsarbete om hur man i praktiken kan arbeta för att barn och unga tidigt får stöd.

Tid

Torsdag den 27 april 2023 klockan 8.00–9.00. Incheckning via länk 07.45. Konferensen är digital och du får mer information när du har anmält dig.

Program

Socialstyrelsen och Skolverket hälsar välkomna

Att se barn som är anhöriga

Vi får en presentation om begreppet barn som anhöriga, hur barn kan påverkas när föräldrar har egna svårigheter och hur samhället kan stödja. Vi får också en inblick i vad barn som är anhöriga själva har förmedlat om vad som kan göra skillnad när man är orolig för en förälder.

Medverkande: Lennart Magnusson, Verksamhetschef Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka, Docent Linnéuniversitetet, Eva Nordqvist, Socionom, Nka Linnéuniversitetet

Tvärprofessionell samverkan för tidig upptäckt i Kalmar

I Kalmar bedrivs tvärprofessionellt samarbete för att tidigt uppmärksamma barn och unga i behov av stöd från flera verksamheter. Erfarenheter och reflektioner lyfts fram med utgångspunkt i ett konkret exempel.

Medverkande: Margit Lindholm Johansson, Utvecklingsledare Barn och unga Kommunförbundet Kalmar län och Madeleine Hermansson, Verksamhetsutvecklare, Socialförvaltningen i Kalmar.

Frågor från deltagarna via chatt

Avslutning

Seminariet spelas in och en textad version kommer att finnas på sidan om Tidiga och samordnade insatser för barn och unga på skolverket.se och på kunskapsguiden.se.

Anmälan

Anmäl dig via denna länk

Sista datum för anmälan är den 17 april.

Kontakt

Frågor om anmälan: Blick Meetings AB elin.persson@blick.se
Frågor om innehållet: Agnes.Lundstrom@socialstyrelsen.se

Tidigare seminarier och information om TSI

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga på Kunskapsguiden